h

SP-motie onderzoek lokale lasten haalt het niet

6 januari 2004

SP-motie onderzoek lokale lasten haalt het niet

Januari 2004- Tijdens de gemeenteraadsvergadering van december heeft de fractie een motie ingediend waarbij de raad gevraagd werd het college op te dragen om een onderzoek in te stellen naar de gevolgen van de regeringsmaatregelen en de verhoging van de gemeentelijke tarieven en belastingen voor o.a. minder validen en gehandicapten, chronisch zieken, diegenen die onder een huursubsidieregeling vallen, diegenen die onder de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen vallen, en diegenen die een inkomen hebben tot 120% van het minimum loon.

De resultaten van dit onderzoek zouden aan de gemeenteraad aan het begin van het 2e kwartaal van 2004 meegedeeld moeten worden zodat over de resultaten gedebatteerd kon worden voor de voorbereiding van de begroting.
Hierna volgde onderling een debat waarbij we o.a. het AOV aan onze kant kregen.

De wethouder stelde dat er al een plaatselijk onderzoek zou plaatsvinden (dus zonder de invloed van wat de regering allemaal van plan is), wat voor de coalitiepartijen VVD, PvdA en CDA en de niet coalitie partijen CU/SGP en SBV reden was om tegen de motie te stemmen. De motie kreeg steun van Groen Links, VV2000 D66 het AOV en de SP. Dit was niet genoeg en de motie werd met 20 tegen 11 verworpen. Desondanks was het geen nutteloze motie. Het Vlaardingse onderzoek zal zwaarder aangezet worden en ook zwaarder beoordeeld worden.

Door Martin Kappers, fractievoorzitter

U bent hier