h

Schriftelijke vragen over stroomuitval bij Q8

23 augustus 2005

Schriftelijke vragen over stroomuitval bij Q8

Als gevolg van een stroomstoring bij de Q8 raffinaderij heeft erca 45 minuten lang een uitstoot van zwaveldioxide plaatsgevonden
Na het stilvallen van de raffinaderij van Shell is dit weer een incident waarbij de SP fractie zich zorgen maakt over de veiligheid en gezondheid van mens en milieu.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen, 23 augustus 2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Stroom uitval bij raffinaderij Q8 en uitstoot zwaveldioxide.

Geacht college,

Als gevolg van een stroomstoring bij de Q8 raffinaderij heeft erca 45 minuten lang een uitstoot van zwaveldioxide plaatsgevonden
Na het stilvallen van de raffinaderij van Shell is dit weer een incident waarbij de SP fractie zich zorgen maakt over de veiligheid en gezondheid van mens en milieu, en heeft de volgende vragen:

1. Heeft Q8 een eigen energie voorziening die in geval van calamiteiten de stroomvoorziening om de processen en de computeraansturing op laag productieniveau gaande te houden kan overnemen?
2. Het is al sinds de jaren ’70 bekend dat fijn stof zich makkelijk bindt met zwaveldioxide. Er heeft nu een uistoot van zwaveldioxideplaatsgevonden.
Kunt u (laten) aangeven in welke hoeveelheden?
3. Kunt (laten) aangeven welke overige stoffen, en in welke hoeveelheden, naast zwaveldioxide zijn vrijgekomen?
4. Heeft er gevaar bestaan voor de bevolking van Vlaardingen?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van de SP

Martin Kappers

U bent hier