h

Begroting: Veiligheid, Lokale lasten en Volkshuisvesting

31 oktober 2005

Begroting: Veiligheid, Lokale lasten en Volkshuisvesting

Uiteraard kunnen wij op dit stuk niet de hele begroting ter sprake brengen,vandaar dat wij ons beperken tot enkele onderwerpen uit de begroting.

Het college is voornemens structureel 250.000 € beschikbaar te stellen om adequaat uitvoering te kunnen geven aan het integraal veiligheidsbeleid. Onder andere wil het college in de Westwijk, met Waterweg wonen in 2006, een pilot inbraakpreventie uitvoeren (politie keurmerk veilig wonen). Zo ook aan vormen van veiligheidsassistentie als stadwachten e.d. Wij zijn van mening dat een goede bereikbaardheid van interventieteams, bijv een snelle reactie van politie/brandweer, veel meer vertrouwen zal opleveren.

Het college is voornemens in 2006 de rioolrechten met 7% te verhogen. Het vorige en huidige college hebben de slechte staat van deze rioleringen zelf veroorzaakt door deze te laten versloffen.Op dit moment wordt er gelukkig een inhaalslag gemaakt met het vervangen van rioleringen en daar wil het college nu dit forse prijskaartje aanhangen.
Wij zijn van mening dat de kosten over meer jaren verspreid dienen te worden zodat de verrekening geleidelijker en over meer jaren gaat plaats vinden, overeenkomstig de vervanging.

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Het college heeft 2½ jaar geleden de Ex Libris (schrijversbuurt) laten slopen. Pas in 2006 wordt het bestemmingsplan Ex Libris aan de raad voorgelegd.Waarna goedkeuring van de raad een nieuwe invulling aan de wijk gegeven kan worden. Bij het doorlopen van de juiste procedures had deze vroegtijdige kaalslag uitgesteld kunnen worden, zodat voormalige bewoners in principe nog circa twee jaar in hun betaalbare woning hadden kunnen blijven. Wij zijn van mening dat met name de verantwoordelijke wethouder flink in gebreke is gebleven. Op deze wijze wordt onnodig lang een vorm van woningnood gecreëerd. Dit herhaalt zich in de Babberspolder. De vervangende nieuwbouw zal sociale huurwoningen bevatten, daarbij voorbijgaand aan het feit dat de huurtoeslagen elk jaar verlaagd kunnen worden

Ingrid Wijker.Raadslid
Ie.wijker@vlaardingen.nl
Ingrid Wijker

Zie ook:

U bent hier