h

Volksbos: Maak geen bezwaar!

12 oktober 2005

Volksbos: Maak geen bezwaar!

Volksbos
In de krant van 5 oktober stond een aankondiging van een Besluit over het inrichten van paden en een ecologische poel in het Volksbos. Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet Bestuursrecht (AWB) binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, per adres: Postbus 141, 3130 .
Reageren kan tot: 17 november 2005
Niet doen dus.

Het gaat namelijk om de bevestiging van wat al een grandioze overwinning was. Niet alleen het Volksbos is dus definitief en ook de actienaam “Volksbos” is officieel overgenomen, maar ook de omgeving, dat zijn drassige vogelrijke rietputten, worden bij het Volksbos als natuurgebied getrokken. Snode plannen zoals een draf- en renbaan en een of ander namaak kasteel als hotel of dit soort idiote plannen kunnen nu niet meer verzonnen worden.

Hoe zat het ook al weer?

Op 12 december 1992 plantten zo’n 8.000 verontruste burgers in één dag een protestbos van 20 ha, met meer dan 17.000 bomen. Dit als protest tegen de geplande stortplaats van bedrijfs- en sloopafval in het Lickebaertgebied. Inmiddels heeft dit bos zich ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied. Daar mogen al die mensen uit Vlaardingen, Maassluis en ook Schiedam en Midden-Delfland die bomen planten wel heel erg trots op zijn. Wij van de SP zijn dat ook. De strijd tegen de vermaledijde plannen voor een bedrijfsafvalstort in de lickebaert begon namelijk al in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in de gemeenteraad. Er was een meerderheid wel voor die afvalstortplannen. Het bracht immers stortgeld in het gemeentelijke laatje. Maar onze SP fractie “in den beginne” de enige die echt fel tegen was.

Onze fractievoorzitter van toen, Remi Poppe, liep keer op keer te hoop tegen de plannen. Het duurde even, maar uiteindelijk gingen alle andere partijen in de raad ook “om”. De raad zou geen medewerking geven om het bestemmingsplan zo te wijzigen dat een afvalstort er ingericht zou mogen worden. Toen greep PvdA minister Alders in en gooide roet in het eten. Deze PvdA minister (thans commissaris van de Koningin van Groningen) kwam met een zogenaamde “ministeriële aanwijzing”. Daarmee zou zonder medewerking van de gemeente het bestemmingsplan ook gewijzigd mogen worden. De maat was vol.Onmiddellijk namen wij als SP het voortouw om het verzet tegen de plannen te organiseren met een oproep om de handen in een te slaan tegen deze snode plannen. Dat werkte. Huisartsen, de lokale consumentenbond, de SP en Groenlinks, vormden samen het comité “Groeiend Verzet”.

Op een eerste protest avond in de Harmonie kwamen zoveel mensen dat er rijen op de Schiedamseweg ontstonden. Besloten werd een protest bos op de Lickebaert locatie te gaan planten. Massaal werden er “boonbonnen” van 5 ouderwetse guldens per stuk verkocht bij de huisartsenpraktijken, bloemisten, apothekers en bij veel winkeliers. Op 12 december 1992 plantten zo’n 8.000 verontruste burgers in één dag een bos van 20 ha, met meer dan 17.000 bomen Inmiddels heeft dit bos zich ontwikkeld tot een prachtig natuurgebied. De KNNV-afdeling Waterweg-Noord heeft onlangs een rapport uitgebracht over de flora en fauna in en om het Volksbos.Van de meer dan duizend aangetroffen soorten staan er 31 op de Rode lijsten en mag aan 123 andere een bijzondere betekenis worden toegekend.

U bent hier