h

Schriftelijke vragen binnenklimaat scholen

27 november 2005

Schriftelijke vragen binnenklimaat scholen

De SP is onlangs onaangenaam verrast over de gegevens uit het onderzoek van TV programma Radar en de bevindingen van binnenmilieudeskundige Atze Boerma, s. Acht van de tien scholen zouden een belabberd binnenklimaat hebben. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten onder de leerlingen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen 27-11-2005

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Binnenklimaat scholen.

Geacht College;

De SP is onlangs onaangenaam verrast over de gegevens uit het onderzoek van TV programma Radar en de bevindingen van binnenmilieudeskundige Atze Boerma, s. Acht van de tien scholen zouden een belabberd binnenklimaat hebben. Dit zou kunnen leiden tot gezondheidsklachten onder de leerlingen.

Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van de openbare onderwijsinstellingen en wij dit binnenkort in de raad behandelen achten wij een reactie op deze berichten op zijn plaats. Volgens Radar zouden klachten o.a. ontstaan doordat er meer leerlingen in een klas zitten dan waar de normen voor luchtverversing van uitgaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat onderwijsinstellingen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, gezondheidsklachten bij onze schoolgaande jeugd veroorzaken. Daarom hebben wij de volgende vragen;

1. kent u deze berichten en bent u ook verontrust over deze gegevens?
2. kunt u aangeven hoe hoog het ziekteverzuim onder leerlingen en leerkrachten is? zo nee bent u bereid dat te onderzoeken? Zo nee waarom niet.
3. kunt u ons informeren over het aantal leerlingen per leslokaal, op de verschillende openbare onderwijsinstellingen, in relatie tot de luchtverversing en of de verhoudingen conform de voorschriften?
4. bent u bereidt te laten onderzoeken of er een mogelijke relatie bestaat tussen gezondheidsklachten en de kwaliteit van het binnenmilieu in de leslokalen? Zo nee waarom niet.
5. bent u bereidt om ook de niet openbare onderwijsinstellingen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hen te verzoeken om het binnenklimaat op hun instellingen te laten onderzoeken? Zo ja wanneer gaat u dit doen, Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet.

Fractie SP
Ingrid Wijker

U bent hier