h

Sloopplannen Floreslaan

12 november 2005

Sloopplannen Floreslaan

Mensen zijn wanhopig op zoek naar een betaalbare woning, Ex Libris(schrijversbuurt)en Babberspolderbewoners moesten en moeten allemaal op zoek naar een andere betaalbare woning en krijgen voorrang op andere woningzoekenden. Het college bouwt minder betaalbare woningen terug dan er gesloopt worden, en als ze praten over sociale nieuwbouw is het nog niet te betalen voor de minima en vanwege afbraak huursubsidie.

..en dan lezen we in de krant: 'Snel sloop op de Floreslaan'
De toestanden op de floreslaan bewijzen een hoop, binnen 18 maanden moeten de mensen van de Florislaan hun huis uit.Kunnen zij misschien verhuizen naar de villa's in Hollandiaan? Ze krijgen nog net de tijd hun koffers te pakken.

Nog langer op de wachtlijst zullen de starters denken, nog meer kaalslag denkt de SP en dan hebben we het er nog niet eens over hoe de bewoners Floreslaan zich voelen.Wij vragen ons af; Zijn alle procedures goed doorlopen?
Is er al een sloopvergunning afgegeven? Is er al een bestemmingsplan? Of gaan ze als een wilde alles tegen de vlakte gooien? En hoe kan het college even tussen de lunch door en met volle mond Waterweg Wonen telefonisch toestemming geven voor de sloop. Of heeft Waterweg Wonen het vanwege de volle mond van BOT niet goed gehoord????
Kortom schandalig!!!!!

Ingrid Wijker

SP Fractie
I. Wijker

U bent hier