h

ROOD in actie voor openbaar groen

8 december 2005

ROOD in actie voor openbaar groen

ROOD, Jongeren in de SP Vlaardingen, komt in actie voor de bescherming van openbaar groen. Het college is voornemens om groen sein te geven voor de bouw van vier grote villa's op de groenestrook aan de Boerhaavestraat. De SP jongeren zijn van mening dat openbaar groen bijvoorbaat geen vrije bouwgrond is. Openbaar groen heeft wel degelijk een belangrijke functie in een wijk. Arnout Hoekstra sprak hierover in op het stadhuis tijdens de behandeling van bestemmingsplan Westwijk.

Arnout HoekstraWij als SP jongeren zetten, net als de buurtbewoners, vraagtekens bij het bouwen van vrije kavels op het groen aan de Boerhaavestraat. Wij stellen al jaren vraagtekens bij het volkshuisvestingsbeleid van dit College.

Kortzichtige politici en ambtenaren proberen elk stukje groen op de kaart van Vlaardingen te arceren voor woningbouw. Een beetje stedenbouwkundige zou wel beter weten; De wijk, de parkeermogelijkheden en de verkeersontsluiting is helemaal niet bestand voor verdere aangroeiende uitbreiding. Het is nu al een groot parkeerterrein waar na 5en geen parkerplekje meer te krijgen is.

Openbaargroen, zoals dus de unieke groene strook tussen de Boerhavestraat en de tankval, behoort tot de openbare ruimte van de woonwijk, het is daar waar de mensen in de wijk elkaar ontmoeten.

Het is minstens zo belangrijk als de straten, parkeerplaatsen en de huizen in een wijk. Openbaar groen is een onderdeel van een wijk, en niet zomaar vrij stukje bouwgrond.

In de winter, als er ijs ligt gebruiken de wijkbewoners de groenestrook om daar de schaatsen aan te trekken en het ijs te betreden, maar ook in de zomer recreeren er veel buurtbewoners, op de zomeravonden heb je daar een prachtige zonsondergang en er zijn daar dan ook veel mensen buiten die daar van genieten. Het hele jaar door wordt er op de groenstrook langs de tankval gevist, door jong en oud.

De maatschappij verandert,
Het komt steeds vaker voor dat buren elkaar niet meer kennen, en daardoor hebben we, zoals de sire reklame verteld; Een kort lontje.
Uit een enquete TNS/NIPO blijkt dat 84% van de ondervraagde vindt dat we met zn allen veel sneller geirriteerd raken dan 10 jaar geleden, dit leid zelfs vaak tot agressie en daardoor criminele en gewelddadige reacties tegenover de mensen om ons heen. Uit onderzoek blijkt ook dat buren en buurtbewoners zich veel sneller aan elkaar ergeren als zij elkaar niet of nauwelijks kennen.

Veiligheid is vandaag de dag een hot item, iedereen is het toch met mij eens als ik zeg dat het veiligheidsgevoel hoger wordt door sociale controle dan door meer blauw op straat. En het is nog goedkoper ook.

Het spreekt voor zich dat bewoners van een wijk elkaar niet beter leren kennen en meer met elkaar omgaan, als ieder voor zich in de achtertuin van zijn villa gaat zitten. En los van dat kent de wijk veel hoogbouw die geen keuze hebben en wel toegewezen zijn aan het openbare groen.

De sociale cohesie, de samenhang, in een wijk wordt door veel zaken bepaald en openbare recreatie en ontmoetingsplaatsen zijn daarvan een belangrijk onderdeel.

Ik wil de commissie vragen om verstandiger om te gaan met het creeren van woonruimte. Er is inderdaad woningnood in de betaalbare huursector, en we moeten woningen bouwen om dit op te lossen. Maar de wachtlijsten in de goedkope sector los je uiteraard nooit op door dure koophuizen te bouwen. De woningnood wordt zwaar versterkt door de sloop van betaalbare woningen, zoals nu al veel gebeurt en wat nog veel meer dreigt te gebeuren.

Bouw niet op het kostbare en zeldzame groen wat we nog hebben, maar begin op de plekken waar al jaren kaalslag is door sloop. Creeer goede woningen; door huizen die nog geen vijftig jaar oud zijn te renoveren, in plaats van te slopen. De netto huizen groei is dan bij voorbaad veel hoger.

U bent hier