h

Wederom gefaald bij voorlichting tijdens grote havenbrand

21 februari 2006

Wederom gefaald bij voorlichting tijdens grote havenbrand

Wederom gaat het mis met de publieksvoorlichting tijdens een brand aan de Vulcaanhaven die rond 17:20 uur plaatsvond..
Politie kwam om circa 18:00 uur met meldingen van ramen en deuren sluiten en had als advies radio Rijnmond aan te zetten, wat op de 14e verdieping van de aldaar gelegen Bolder niet werdt gehoord, dit werd de bewoners van deze etage pas later vernomen en er werd besloten het advies van de politie op te volgen en te bellen naar Radio Rijnmond, dit hielp niet want zij wisten van niets.

De Bewoners zaten door de sterke rookontwikkeling plotseling in het donker en een enorme stank.
Pas om 19:00 uur werdt er door deze regionale zender melding gemaakt deze gebeurtenis.
De SP is door deze gebeurtenis van mening dat het college door alle bijna rampen niet echt veel geleerd heeft over informatieverstrekking naar 'ongeruste' bewoners toe en hebben wederom wat vragen gesteld.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Vlaardingen

Vlaardingen 21 Februari 2004

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Brand Vulcaanhaven.

Geacht college,

Vandaag om circa 17.20 is er een ernstige brand ontstaan bij een bedrijf aan de Vulcaanhaven. Deze brand ging gepaard met een zware dikke pikzwarte rookontwikkeling.
Vanuit De Bolder kregen wij per telefoon een zeer boze heer P.Boelen aan de lijn.
De Bolder zat met de heersende windrichting in het hart van de rookkolom. In huis was het plotseling nacht, aldus de verontruste bewoner. Van enige informatieverstrekking of waarschuwing was tot circa 18.00 uur, alsdus de heer Boelen, geen spraken. Om circa 18.00 uur kwam een politieauto omroepen dat ramen en deuren gesloten moesten worden en naar Radio Rijnmond geluisterd moest worden. Althans dat hoorde de heer Boelen weer enige tijd later, hij woont op 14 hoog, waar de omroepende politiewagen niet te horen is geweest.
Radio Rijnmond zond echter niets uit. Radio Rijnmond gebeld. Wisten ook niks, de heer Boelen moest maar naar het volgende nieuwsbericht luisteren. Ook de volgende nieuwsuitzending niets over de brand op Radio Rijnmond. Pas om circa 19.00 uur kwam er een bericht op Rijnmond. De brand was toen kennelijk al onder controle en de zware rookontwikkeling inmiddels sterk afgenomen.
In De Bolder is verder door geen enkele instantie aandacht geschonken aan de ongerustheid van de bewoners. Wij vroegen of de centrale afzuig wel was afgezet, dat bleek ook al niet het geval. Ook in huis, met ramen en deuren dicht, stonk het dus daardoor adembenemend.
U kunt begrijpen dat een dergelijk ervaring het vertrouwen in de rampenbestrijding, en snelle en adequate informatie richting burgers, niet echt groter is geworden.
Wij kunnen niet aan de indruk ontkomen dat het waarschuwingssysteem richting burgers weer volledig gefaald heeft.

Daarom de volgende vragen;
1. Wie is er verantwoordelijk voor de waarschuwing van bewoners in hoge gebouwen?
2. Waarom is er geen aandacht geweest voor de bewoners van De Bolder in het bijzonder?
3. Wie is verantwoordelijk voor het afzetten van de centrale afzuig?
4. Waarom gaat de politie een dergelijk hoog gebouw niet zelf in om de bewoners te informeren, maar roept alleen vanaf straat niveau om, terwijl toch duidelijk moet zijn dat het bereik dan beperkt is?
5. Meer algemeen, waarom hebben kennelijk weer alle instanties en verantwoordelijke personen en diensten gefaald?
6. Bent u bereid om de bewoners van De Bolder afzonderlijk uw verontschuldiging aan te bieden en daarbij nauwkeurig uit de doeken te doen waarom de overheid de bewoners in het onzekere heeft gelaten, wat daarvan de oorzaak is geweest, en wie verantwoordelijk?

Namens de SP fractie’
Ingrid Wijker

U bent hier