h

Spaarlamp slechts druppel

11 juni 2006

Spaarlamp slechts druppel

SP fractie Vlaardingen verbaasd over de uit voering motie:ter ondersteuning van de financieel zwakkeren in Vlaardingen .

Vol verbazing heeft de SP fractie kennis genomen van de manier waarop het college van B& W van de gemeente Vlaardingen de motie van de SP en CU-SGP ter ondersteuning van de financieel zwakkeren in Vlaardingen wil gaan uit voeren.

Natuurlijk is het belangrijk dat er gekeken wordt naar geld en energie besparende maatregelen zodat mensen met een kleine beurs minder vasten lasten hebben,dit omdat deze motie juist was bedoeld om mensen die niet meer kunnen wachten op het zoet van de regering ondersteuning te bieden. Het gaat hier voornamelijk om mensen die hun huur niet kunnen betalen, ouders die hun kinderen zonder eten naar school toe moeten sturen omdat er simpel weg geen geld voor eten is. En met wat voor een ondersteuning komt dit college, een paar spaarlampen!!!!!. Hier mee kan de Vlaardingense burger volgens Wethouder Versluijs” in 8 jaar tijd 400 euro uit sparen.” Dit is per maand toch al snel 4,16, hieruit blijkt volgens de SP maar weer eens dat dit college niet alleen wereldvreemd is maar ook niet inziet dat het water sommigen mensen tot aan de lippen staat,en dat spaarlampen een druppel op de gloeiende plaat is.

U bent hier