h

Vragen over af te geven intentie tot sloop

14 september 2006

Vragen over af te geven intentie tot sloop

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken van de stedelijke vernieuwing van de Babberspolder-Oost. Doormiddels een brief heeft woningbouwcorporatie Waterweg Wonen de bewoners van de woningen die vallen onder sloopfase 5 laten weten dat de gemeente waarschijnlijk op 1 oktober een intentie tot sloop af zal geven. Maar hoe zit dat? Heeft de provincie wel goedkeuring gegeven om de bestemming te wijzigen? En had de raad geen motie aangenomen dat we niet zomaar meer gaan slopen?

Babberspolder-Oost
Een bekend straatbeeld in de Babberspolder-Oost, waarschijnlijk binnenkort ook in het gebied van fase 5.

Vlaardingen, 14 september 2006,

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Vlaardingen,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 tijdelijk Reglement van Orde: Intentie tot sloop fase 5 Babberspolder-Oost.

Geacht college,

Waterweg Wonen is begonnen met het herhuisvesten van de bewoners die in woningen wonen die behoren tot fase 5 van het stedelijk vernieuwing project Babberspolder-Oost. Deze huurders hebben begin augustus een brief ontvangen van Waterweg Wonen. In deze brief stelt de corporatie dat naar alle waarschijnlijkheid de gemeente op 1 oktober 2006 een intentie tot sloop zal afgegeven. Zover wij weten heeft het College van Gedeputeerde Staten alleen een specefieke verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de 146 woningen van plan Klijnbuurt (zie bijlage), en dat dit niet het geval is voor de rest van de plannen zoals aangegeven in het Stedenbouwkundig plan.Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Waterweg Wonen de uitvoering van zijn plannen niet geheel volgens de voorgeschreven procedures volgt.

De SP heeft daarom de volgende vragen;

1. Bent u inderdaad van plan om per 1 oktober 2006 een intentie tot sloop af te geven voor fase 5 ?
2. Wat verstaat het college onder intentie, en is het college met ons van mening dat een intentie nooit voldoende is om directe maatregelen toe te staan die genomen worden als ware de intentie een besluit is?
3. Hoe staan de sloopplannen van fase 5 in relatie tot het Stedenbouwkundig plan c.q. bestemmingsplan? Heeft het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hier al reeds een specifieke verklaring van geen bezwaar voor afgegeven?
4. Hoe denkt het college deze sloop te initiƫren terwijl de raad in december 2005 een motie heeft aangenomen dat er niet zomaar meer gesloopt wordt, zolang er geen sprake is van evenwicht tussen slopen en nieuwbouw, wat duidelijk dus niet het geval is?

Graag zo spoedig mogelijk antwoord aangezien de huurders dus reeds een aankondiging van gedwongen vertrek voor 1 oktober, en daarmee beindiging van het huurcontract hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra

U bent hier