h

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

7 maart 2007

WaWo wil winkels en woningen van Hogendorplaan tegen de vlakte

Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat Waterweg Wonen, na de rest van de Babberspolder-Oost, nu tóch óók de winkels, en de woningen daarboven, wil slopen. Misschien hebt u ook van Waterweg Wonen begrepen dat dit een onontkoombaar feit is, wat niet meer is tegen te houden. Dit is absolute onzin! De raad heeft nog geen enkele uitspraak gedaan als het gaat om welke aanpassing dan ook. Er is momenteel nog geen enkel besluit genomen, maar de tijd dringt wel.

Ik wil de huurders en winkeliers van de van Hogendorplaan graag waarschuwen voor de rooskleurige verhalen van Waterweg Wonen. Net als in de overige deelplannen van de Babberspolder-Oost, maar ook in andere aan sloop onderheven wijken in Vlaardingen, belooft Waterweg Wonen gouden bergen als het gaat om burgerparticipatie en terugkeergaranties. Iedereen weet hoe het gegaan is in de wijk áchter de van Hogendorplaan. Huurders werden hier mooie plannen met mooie praatjes voorgehouden, nu zien we dat van de 1414 betaalbare huurwoningen er wellicht minder dan duizend voor terug komen, en de huizen die terugkomen zijn zo’n beetje allemaal dure koopwoningen. Ook in de schrijversbuurt in het centrum is WaWo op een gelijkvormige manier bezig geweest, daar stonden 121 betaalbare huurwoningen, en daar komen er maar 24 van onder de 500euro huur per maand voor terug. De rest wordt koop van boven de twee ton.

De SP staat hierin lijnrecht tegenover de plannen van Waterweg Wonen. De woningen boven de winkels zijn recentelijk gerenoveerd, en zijn over het algemeen prima in orde. Als WaWo denkt dat door het bouwen van andere winkels met nog hogere huur de leegstand opgelost kan worden dan hebben ze het bij het verkeerde eind. Het is naar onze mening niet zo vreemd dat winkels leeg komen te staan als je éénderde van een complete wijk laat verdwijnen, en als je de terug te bouwen woningen zó duur maakt dat je alleen kopers trekt die over het algemeen niet tot de doelgroep van de bestaande winkeliers behoren.

De SP komt graag in verzet om deze dwaze plannen tegen te houden, maar dat kunnen wij uiteraard niet zonder uw steun; dus heeft u informatie of tips, of wilt u fysiek meehelpen aan de strijd, neem dan alstublieft contact met mij op: arnout.hoekstra@vlaardingen.nl / 010 435 77 58.

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

U bent hier