h

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

18 april 2007

Van Hogendorplaan: Je douche is te klein dus je woning moet plat

Beste bewoners boven de winkelstrip aan de Van Hogendorplaan,

Volgens Waterweg Wonen voldoet uw woning zowel woontechnisch, bouwtechnisch als qua onderhoud niet aan de huidige normen. En dat is vanzelfsprekend een reden om uw huis te slopen, en daar vervolgens voor iemand anders met een ruimer inkomen een (midden)dure huurwoning of koopwoning voor terug te bouwen.

Uw woning heeft geen lift, sinds de bouw is dat nooit een probleem geweest; nu is het een reden tot sloop.
De plattegrond van uw woning is slecht; jarenlang hebben mensen prima de weg naar de keuken of slaapkamer weten te vinden, er is nog nooit iemand in zijn woning onderweg naar het toilet verdwaald. Maar de indeling van uw woning is slecht, dus uw woning moet worden gesloopt.
Uw douche is te klein, u hebt geen ruimte voor uw wasmachine, en daarom moet uw woning worden gesloopt.
Volgens Waterweg Wonen bent u doodongelukkig in uw huidige woning. De boel moet tegen de vlakte. Niet om u wél van meer comfort te voorzien, maar om ruimte te maken voor mensen met een ruimere beurs.

Er komen 117 dure huurwoningen en 56 koopwoningen terug. 60 woningen worden wellicht gerenoveerd.
U krijgt geen terugkeergarantie, want er is voor u geen plek in de nieuwe plannen. Uw woning is slecht, en daarom moet niet alleen uw woning, maar ook u met uw gezin weg.

Onzin redenering en onzin argumenten om u de wijk uit te jagen. Natuurlijk is er sprake van achterstallig onderhoud, maar dat is de verantwoordelijkheid van WaWo, u betaalt hen daar genoeg huur voor omdat uit te voeren.
Als de sloopmotieven die op de Van Hogendorplaan van toepassing zijn op de Hoogstraat zou worden geprojecteerd, zou dat voor deze straat fataal zijn. Uw woning is moderner dan menig 18deeeuws grachtenpand.

Kom in actie tegen deze brute schoffering, kom in actie tegen dit asociale beleid. Waterweg Wonen is een onfatsoenlijke huisjesmelker die meer belang stelt bij hun eigen bedrijfseconomie als het dak boven uw hoofd.

Kom in actie, en meld je aan!; vlaardingen@sp.nl

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

(Cijfers en beweringen zijn geciteerd uit het rapport ‘Keuze herontwikkelingsmodel Van Hogendorplaan’ van Werkgroep deelplan 5 + 10 Project Babberspolder-Oost – 26 februari 2007)

U bent hier