h

SP bezorgd over bereikbaarheid hulpdiensten bij met hekken afgesloten wegen

25 juni 2007

SP bezorgd over bereikbaarheid hulpdiensten bij met hekken afgesloten wegen

De SP fractie heeft helaas moeten vernemen dat de ambulancedienst wederom niet in staat was in een noodgeval tot aan de voordeur van een patient te rijden. Een ambulance was opgeroepen om spoedeisende hulp te verlenen aan de 1e van Leijdengaelstraat, waar een patiënt in elkaar was gezakt na een zwaar hartinfarct. De ambulance was snel ter plaatse, maar de broeders moesten de ambulance aan het begin van de straat achterlaten, omdat de doorgaande weg doormiddel van hekken is afgesloten. Gezien de urgentie van de melding waren de broeders niet in staat om tijdig een passende sleutel te zoeken. Noodgedwongen hebben ze de brancard om de hekken moeten manoeuvreren om vervolgens naar die woning waar van het slachtoffer te rennen. Deze vervelende gebeurtenis bewijst wederom dat het plaatsten van hekken voorzien van allerlei verschillende sloten/sleutels levensbedreigende situatie’s kan veroorzaken, en misschien al veroorzaakt heeft. Wij zijn van mening dat het uiterste noodzaak is om er voor te zorgen dat zowel brandweer als ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn om mensenlevens te redden.

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 21 juni 2007,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Bereikbaarheid afgesloten openbare wegen voor hulpdiensten

Geacht college,

De SP fractie heeft helaas moeten vernemen dat de ambulancedienst wederom niet in staat was in een noodgeval tot aan de voordeur van een patient te rijden. Een ambulance was opgeroepen om spoedeisende hulp te verlenen aan de 1e van Leijdengaelstraat, waar een patiënt in elkaar was gezakt na een zwaar hartinfarct.
De ambulance was snel ter plaatse, maar de broeders moesten de ambulance aan het begin van de straat achterlaten, omdat de doorgaande weg doormiddel van hekken is afgesloten.
Gezien de urgentie van de melding waren de broeders niet in staat om tijdig een passende sleutel te zoeken. Noodgedwongen hebben ze de brancard om de hekken moeten manoeuvreren om vervolgens naar die woning waar van het slachtoffer te rennen.
Deze vervelende gebeurtenis bewijst wederom dat het plaatsten van hekken voorzien van allerlei verschillende sloten/sleutels levensbedreigende situatie’s kan veroorzaken, en misschien al veroorzaakt heeft.
Wij zijn van mening dat het uiterste noodzaak is om er voor te zorgen dat zowel brandweer als ambulance zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn om mensenlevens te redden.

Daarom heeft de SP de volgende vragen;

1. Wat is de achterliggende gedachte geweest voor het genomen besluit om overal hekken met verschillende sloten te plaatsen?
2. Waarom heeft het college besloten geen gebruik te maken van ėėn soort slot waardoor er maar ėėn sleutel nodig is om toegang te kunnen krijgen tot de wijken waar hekken zijn geplaatst?
3. Is het college alsnog bereid te onderzoeken of een universeel type driehoekssleutel/slot uitkomst biedt?
4. Heeft het college ooit gesprekken gevoerd over deze obstakels met de ambulancedienst of brandweer? Zo nee, waarom niet, en bent u bereid dit alsnog te doen? Zo ja, wat was daar de uitkomst van?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Ingrid Wijker

U bent hier