h

SP wil in Vlaardingen alcoholvrije feesten voor jongeren van 12 tot 16 jaar

5 juli 2007

SP wil in Vlaardingen alcoholvrije feesten voor jongeren van 12 tot 16 jaar

In de Volkskrant van afgelopen maandag, 2 juli 2007, staat een artikel over FRIS-feesten. Een succes van alcohol- en drugsvrije feesten in Amsterdam voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Vlaardingen kent voor deze doelgroep alleen uitgaansmogelijkheden die gepaard gaan met grote hoeveelheden alcohol. De praktijk is dat er ‘s nachts in de weekenden grote aantallen zeer jonge kinderen met veel drank op over straat zwerven. Wij zouden erg fijn vinden als wij de jonge Vlaardingse jongeren ook zulke feesten kunnen aanbieden.
De SP fractie heeft woensdagavond tijdens de algemene beschouwingen op de voorjaarsnota het voorstel ingediend om te kijken naar de mogelijkheden om dit in Vlaardingen te kunnen realiseren. De motie zal vanavond, 5 juli, in stemming worden gebracht. Wij hopen dat de raad deze motie voldoende ondersteund om eens concrete stappen te kunnen nemen tegen een voor ons allen een groot probleem.

MOTIE

De raad van de gemeente Vlaardingen in vergadering bijeen op 4 en 5 juli 2007;

Kennis genomen van;
• het succes van de drugs- en alcoholvrije ‘FRIS-feesten’ in Amsterdam*,

Overwegende dat;
• Vlaardingen geen gedegen uitgaansmogelijkheden kent voor jongeren tussen 12 tot en met 15 jaar
• de beschikbare uitgaansgelegenheden gepaard gaan met veelal overmatig drankgebruik
• de omvang van het drankgebruik onder jonge kinderen in Vlaardingen zeer zorgelijk is
• overmatig alcoholgebruik in de ontwikkelingsfase van een kind uiterst slecht is

Is van mening dat;
• naast de ouders ook de politiek een verantwoordelijkheid heeft om drankgebruik onder jongeren jonger dan 16 jaar tegen te gaan
• er momenteel onvoldoende uitgaansaanbod is voor jongeren die zich onder de alcoholleeftijdsgrens bevinden

Verzoekt het college;
• zich in te spannen om samen met de lokale horeca te zoeken naar een mogelijkheid om een drugs- en alcoholvrije uitgaansmogelijkheid te creëren gericht op jongeren tussen de 12 tot en met 16 jaar

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP

* De Volkskrant, maandag 2 juli 2007; ‘Eerst een slush puppie en dan zoenen’.

U bent hier