h

Gemeente Vlaardingen gooit bewoners op straat ten gunsten van eigen college-kroost, SP stelt vragen

22 augustus 2007

Gemeente Vlaardingen gooit bewoners op straat ten gunsten van eigen college-kroost, SP stelt vragen

De gemeente Vlaardingen heeft vier antikrakers uit hun huis gezet om vervolgens kinderen van de wethouder en van de gemeente secretaris de woning te laten betrekken. De SP vindt dit te bizar voor woorden en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Geacht college,

Op 25 juli 2007 hebben vier antikrakers hun appartementen moeten verlaten om plaats te maken voor twee directe familieleden van twee collegeleden.

Wij hebben kennisgenomen van het artikel in het Groot Vlaardingen van 22 augustus 2007 en de brief die u dezelfde dag aan de leden van de raad heeft gestuurd. Tevens hebben wij met een der uitgezette antikrakers mondeling contact gehad. Naar aanleiding van deze informatie hebben wij toch nog enkele aanvullende vragen;

1. Hebt u de vier voormalige bewoners van de panden aan de Westhavenkade een aanbod gedaan om via de gemeente in de appartementen te kunnen blijven wonen?

2. Waarom maakt u gebruik van tijdelijke bewoning indien u er vanuit gaat dat het pand zeer spoedig zal worden verkocht? Is het niet zo dat een woning pas na één jaar leegstand met kraak kan worden bedreigd?

3. Zal de door u aangekondigde transparante procedure ook betrekking hebben op deze woningen en zullen deze woningen daardoor opnieuw worden verdeeld?

4. Staat het schaamrood u niet op de kaken wanneer u jarenlang de woningnood onder starters ontkent, volkshuisvestingsbeleid doorzet die het woningaanbod voor starters terugdringt en vervolgens doormiddel van uw eigen positie binnen de gemeentelijke organisatie van een omweg gebruik maakt om uw eigen nakomelingschap ten kosten van andere woningbehoeftige bewust aan de problemen in de woningmarkt en aan de gevolgen van het falen van uw eigen collegebeleid onttrekt?

5. Beseft(e) u dat u met deze keuze het de betrouwbaarheid en het voortbestaan van uw college op het spel heeft gezet?

6. Neemt u uw verantwoording om deze idiote en bizarre situatie terug te draaien door het contract met de nakomelingen van de twee collegeleden met onmiddellijke ingang op te zeggen en een nieuw contract voor deze woningen aan te bieden aan de personen D. Paalvast, B. Imhoff, S. Bergwerff en F. de Koning?

Met aarzelende groet,

A.J. Hoekstra,
SP fractie Vlaardingen

U bent hier