h

Krant tegen sloop en woningnood

26 november 2007

Krant tegen sloop en woningnood

Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood heeft een krant uitgegeven die aandacht vraagt voor de problematiek in het Vlaardingse volkshuisvestingsbeleid. Het Platform Vlaardingen tegen Sloop en Woningnood is opgericht op initiatief van Bewonerscomité Babberspolder–Oost, bewoners van de Indische Buurt en de SP.
Krant tegen Sloop en Woningnood
Vanwege de snel toenemende woningnood, voornamelijk voor jonge starters, en de negatieve ervaringen ten aanzien van voorlichting, inspraak en het daadwerkelijk betrekken van de huurders bij ingrijpende sloopplannen heeft een aantal huurders van Waterweg Wonen en Samenwerking vorig jaar het Platform Vlaardingen tegen Sloop&Woningnood opgericht. Ook huurders die tevreden zijn over hun wijk en hun woning, en er vaak al zowat een generatie wonen, moeten bij sloop gedwongen verhuizen. Al jaren daaraan voorafgaand zien we dat er nauwelijks meer onderhoud plaatsvindt. Met als gevolg, verpaupering van de wijk of het wooncomplex. Hier vloeit dan vaak weer uit voort dat nieuwe huurders in de wijk het niet zo nauw nemen met sociaal gedrag. Ook op die manier worden wijken en wooncomplexen voorbereid op sloop. Een soort ‘uitroken’ dus: de woningbouwcorporaties verwachten door de verpaupering minder weerstand tegen de gedwongen verhuizingen.

Het platform wil dat de lagere ‘inkomenswijken’ worden verbeterd door het achterstallige onderhoud aan te pakken, door hoogwaardige renovatie, door het rigoureus opknappen van de publieke ruimte en door verbetering van de voorzieningen. Zowel ouderen als jongeren zullen dan graag in hun wijk in Vlaardingen blijven wonen. En mochten ze ooit voor de verpaupering zijn gevlucht, dan zullen ze misschien zelfs willen terugkeren.

In de krant staat een heldere en duidelijke analyse van de Vlaardingse woningmarkt, en een toelichting op de politieke keuzes aangaande herstructurering en nieuwbouw.

Het platform wordt ondersteund door SP Tweede Kamerlid Remi Poppe en de Vlaardingse SP fractievoorzitter Arnout Hoekstra.

De krant zal de komende maand huis-aan-huis worden verspreid in de herstructureringswijken Holy zuid-oost, Westwijk en Babberspolder-Oost.

Download de krant (pdf)

U bent hier