h

Te veel mandaat naar Broekpolderfederatie

1 december 2007

Te veel mandaat naar Broekpolderfederatie

Op 29 november jongstleden heeft de Vlaardingse gemeenteraad ingestemd met het convenant tussen de gemeente en de Stichting Federatie Broekpolder. Het gaat hier om een bestuurlijk experiment waarbij het college, raad, inwoner en verenigingen samen streven het verhogen van de natuur- en recreatieve waarde van de Broekpolder.

 Jiri Buller
Foto: Jiri Buller

Vanzelfsprekend is de SP een voorstander van burgerparticipatie. Doormiddel van burgerparticipatie kan de burger meepraten over ontwikkelingen in hun stad. Het gaat de SP in het geval van Stichting Federatie Broekpolder echter iets te ver. Het gaat in dit geval om grote structurele veranderingen in de Broekpolder. Het convenant met de federatie behelst dat in de Broekpolder het meest verstrekkend participatie niveau wordt toegepast; niveau 4. Participatieniveau 4 houdt in dat de federatieplannen die binnen de vastgestelde kaders vallen door de raad dienen worden overgenomen. Gezien het huidige bestemmingsplan de meest uiteenlopende activiteiten toestaat, zien wij graag dat de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft.

De SP heeft meerdere malen het verzoek gedaan om het participatie niveau van 4 naar 3 te verlagen. Participatie niveau 3 gaat uit van coproductie met de participant. Doordat de wethouder voet bij stuk hield was de SP fractie gedwongen tegen het convenant te stemmen. Een federatie voor de verbetering van de groene- en recreatieve waarde van de Broekpolder is naar onze mening zeker een goed initiatief, het weggegeven mandaat is volgens ons echter veel te groot. De komende periode zal de SP alle plannen van de federatie aandachtig in de gaten houden. Wanneer deze plannen een verbetering voor het groene karakter van de Broekpolder zijn en een recreatieve meerwaarde hebben zullen wij deze plannen zeker steunen.

Alke van Marsbergen, SP woordvoerder cultuur, recreatie en natuur

U bent hier