h

Gemeente Vlaardingen erg traag met raad informeren over asbest

4 februari 2008

Gemeente Vlaardingen erg traag met raad informeren over asbest

Aan het eind van 2006 heeft de SP fractie een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld betreffende de asbest wetgeving. Uit de schriftelijke en mondelinge beantwoording van deze vragen bleek dat de gemeente Vlaardingen zich niet aan alle ARBO wetgeving betreffende asbest hield. Zo waren er voor een aantal gemeentelijke gebouwen waar in asbest verwerkt is geen asbestprotocol aanwezig.

De gemeente Vlaardingen gaf destijds aan dat dit kwam omdat de gemeente pas net was begonnen met het oprichten van het gemeentelijk vastgoedbedrijf. En dat men er door deze reorganisatie nog niet aan toe was gekomen, om voor elk pand van de gemeente Vlaardingen waarin asbest verwerkt is een asbest protocol te maken. Maar volgens de verantwoordelijke wethouder was had het opstellen van dergelijke protocollen de hoogste prioriteit omdat zonder deze protocollen de gemeente niet aan de ARBO wetgeving voldeed. Ook zou hij elk half jaar de gemeenteraad op de hoogte houden van de vorderingen.

Het is nu 2008 en de Vlaardingse SP fractie is het wachten eigenlijk een beetje zat. Want sinds 2006 is het vanuit de kant van het college, erg stil geweest als het gaat over de vorderingen bestreffende het maken van de eerder genoemde asbest protocollen. De SP kan het zich niet voor stellen dat het maken van dergelijke protocollen langer dan een jaar duurt en verwacht dan ook dat de asbest protocollen allang af zijn. Vermoedelijk is de wethouder simpel weg vergeten de gemeenteraad te informeren. Vandaar dat de SP fractie schriftelijkevragen aan het college heeft gesteld

Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 30 januari 2008

Betreft: Schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Aanwezigheid van asbest in gemeentelijke gebouwen.

Geacht college,

Voor een aantal gebouwen van de Gemeente Vlaardingen was tot voorkort geen asbestprotocol aanwezig, zo blijkt uit de beantwoording van de door de SP op 25 september 2006 gestelde schriftelijke vragen.

Gezien er in de gemeentelijke gebouwen asbest aanwezig is zou dit –op basis van de ARBO wetgeving- wel het geval moeten zijn. Tijdens een mondeling overleg tussen de SP en de verantwoordelijk wethouder is afgesproken dat er voor deze gebouwen zo snel mogelijk asbestprotocollen worden opgesteld.

De SP heeft dan ook de volgende vragen:

1. Is er reeds voor alle met asbest besmette gebouwen van de Gemeente Vlaardingen een asbestprotocol opgesteld? Zo ja, gaarne een toelichting. Zo nee, hoelang gaat het nog duren voor dat er wél in alle asbesthoudende gebouwen van de Gemeente Vlaardingen een asbest protocol wordt opgesteld?

2. Kunt u een toelichting geven op de resultaten van de meest recente metingen in de met asbest besmette gemeentelijke gebouwen?

Ik wacht uw antwoord met veel belangstelling af,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,

Alke van Marsbergen,
Raadslid SP

U bent hier