h

ROOD, Jongeren in de SP, niet blij actieplan Wonen; woonvisie 2008-2030

14 februari 2008

ROOD, Jongeren in de SP, niet blij actieplan Wonen; woonvisie 2008-2030

Als jongeren in de SP komen wij natuurlijk vooral op voor de belangen van jongeren in Vlaardingen. Daarom waren wij toen we het actieplan Wonen onder ogen kregen toch wel erg teleurgesteld.

Als jongeren in de SP komen wij natuurlijk vooral op voor de belangen van jongeren in Vlaardingen. Daarom waren wij toen we het actieplan Wonen onder ogen kregen toch wel erg teleurgesteld. Voor jongeren wordt het steeds moeilijker en minder aantrekkelijk om in Vlaardingen te blijven wonen. Veel jongeren willen best in Vlaardingen blijven wonen, maar op een gegeven moment willen zij wel een eigen huisje. Helaas zijn deze huizen, die voor de starters natuurlijk betaalbaar moeten zijn, bijna niet te krijgen in deze stad. Het is voor een student of jongere die net is begonnen op de arbeidsmarkt, uiterst lastig, dan wel onmogelijk om een hypothecaire lening af te sluiten.

Wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen lopen al op tot 5 jaar, het is voor veel mensen natuurlijk niet te doen om hierop te wachten.

Hierdoor wordt het voor jonge Vlaardingers bijna onmogelijk gemaakt om een woning te vinden in de stad waar zij vaak geboren zijn. Door het sloopbeleid van het college worden jongeren meedogenloos de stad uitgejaagd.

Vlaardingen heeft deze jongeren hard nodig. Zij zorgen voor vitaliteit in de stad en natuurlijk zijn zij de toekomst.

Wij hoopten dan ook dat dit actieplan ervoor zou zorgen dat de Vlaardingse woningmarkt weer wat vriendelijker zou worden voor jonge starters, daarentegen zal met het instemmen met dit plan de volgende stap worden gemaakt met de afbraak van de sociale huursector. Dit plan zorgt ervoor dat er nóg meer betaalbare woningen worden gesloopt. Hiervoor in de plaats komen er enkele duurdere woningen terug, iets wat jongeren natuurlijk nooit kunnen betalen. Door dit plan worden de veel te lange wachtlijsten niet korter, maar zullen zij nog verder oplopen. Moeten de jongeren bejaarden zijn als zij eindelijk een woning kunnen vinden?

ROOD, de jongeren organisatie van de SP roept de gemeenteraad dan ook op om niet in te stemmen met dit plan, maar te kijken naar oplossingen waarin Vlaardingse jongeren wél worden ontzien in de Vlaardingse woningnood.

U bent hier