h

Thuiszorgcliënten dupe van Vlaardingse uitvoering WMO

18 februari 2008

Thuiszorgcliënten dupe van Vlaardingse uitvoering WMO

Al vanaf 2005 heeft de Vlaardingse SP fractie haar zorgen betreffende de WMO kenbaar gemaakt. De WMO is niets meer dan een nieuwe bezuiniging in de zorg. Vooral thuiszorgcliënten zijn keihard de dupe van deze bezuinigingen. In het hele land, maar zéker ook in Vlaardingen, dreigt er door de invoering van de WMO een verschraling van de thuiszorg te ontstaan.Een menselijke thuiszorg
Vóór de invoering van de WMO hadden 67% van de cliënten nog recht op huishoudelijke verzorging niveau 2, nu is dat nog 30%. 70% van de cliënten moeten het nu doen met een Alphahulp – niveau 1. Dit alles heeft te maken met de herindicatie die in opdracht van de gemeente Vlaardingen door het ROGplus wordt uitgevoerd.

Volgens ROGplus is het verschil tussen niveau 1 en 2 nihil. In de praktijk blijkt dat dit niet klopt. De werknemers met niveau 2 zijn extra opgeleid om ook problemen tijdig te signaleren. Een niveau 2 medewerker let bijvoorbeeld op of er geen bedorven voedsel in de koelkast staat. Daarnaast zijn zij extra alert op de persoonlijke verzorging van de cliënt.
Een Alphahulp beperkt zich slechts tot schoonmaakwerkzaamheden en zal weinig tot geen aandacht besteden aan het wel en wee van de cliënt. Ook is er een verschil in de manier van werken. Een niveau 2 medewerker werkt met een ‘plan van aanpak’, met daarin omschreven wat wanneer moet gebeuren. Bij afwezigheid van de hulpverlener kunnen de werkzaamheden zonder problemen worden overgenomen. Dit in tegenstelling tot de alphahulp die meer vraag gericht werkt en waarbij een vervanger dus ook niet weet wat er de vorige week is gedaan. Vooral bij dementerende ouderen kan dit tot problemen leiden.
De oorzaak van de verschuiving van niveau 2 naar niveau 1 is duidelijk: De Alphahulp is gewoon goedkoper.

Er zijn meerdere voorbeelden van patiënten die na een herindicatie opeens waren gehalveerd in het aantal uren huishoudelijke verzorging. De reden voor deze veranderingen in het aantal uren zorg heeft helaas niet te maken met wonderbaarlijke genezingen. De overheid gaat er van uit dat mantelzorgers steeds vaker taken zoals het doen van de boodschappen en huishoudelijke taken kunnen en willen overnemen. Natuurlijk is het goed als iemand in de nabijheid van een zorgbehoevende wat taken op zich neemt. Het gaat echter veel te ver om dit te verplichten.

De herindicaties zijn niets meer dan een wassen neus. Ze geschieden veelal via de telefoon en er wordt weinig tot geen rekening gehouden met de persoonlijke woonomgeving van de cliënt. Veel cliënten hebben geen ziekte inzicht of zijn verward en kunnen daardoor telefonisch niet goed hun situatie aangeven.

De Vlaardingse SP fractie wil dan ook dat er veel beter geïndiceerd wordt. Niet meer telefonisch, maar gewoon op huisbezoek. Er zal fysiek op locatie moeten worden gekeken naar de behoeftes en leefomgeving van de cliënt. Op deze manier van indiceren kan er beter worden ingeschat of er op niveau 1 of 2 moet worden ingeschaald.

De Vlaardingse SP fractie zich zal blijven inzetten voor een betere en menswaardige zorg in Vlaardingen, een WMO die uitgaat van kwaliteit.

Iedereen die met de gevolgen van de invoering van de WMO in aanraking is gekomen roepen we op om zijn of haar ervaringen met ons te delen.

Meldpunt WMO: /wmo

Erica Toering,
Raadslid SP Vlaardingen, woordvoerder Zorg en Welzijn
Erica.toering@vlaardingen.nl

U bent hier