h

Per minuut betalen voor parkeren kan wél!

30 mei 2008

Per minuut betalen voor parkeren kan wél!

Parkeergarage Afrol, VlaardingenVorige maand reageerde wethouder Robberecht op het reeds jaren door de SP gevoerde pleidooi aangaande betalen per minuut in parkeergarages. Al jaren pleit de SP voor betalen per minuut in parkeergarages in strijd tegen het beleid waarin automobilisten worden beduvelt door veelal meer kosten te rekenen dan de daadwerkelijke parkeerduur. Als geste gaf de wethouder in de Uitvoeringsnota Parkeren aan voornemens te zijn het tarief in de toekomst te berekenen in eenheden van 8 minuten. In reactie op verdere pogingen van de SP om het tarief terug te brengen naar 1 minuut gaf de wethouder aan dat dit technisch onmogelijk is.

De Telegraaf van vandaag meld: “Parkeren wordt rechtvaardiger. Gemeenten komen met een nieuw betaalmiddel, de Yellowbrick-kaart, waarmee per minuut parkeerheffing gerekend kan worden”.

Het kan dus wel. En het gebeurt al in zeker 10 gemeenten. De SP heeft dan ook direct aan de bel getrokken en eist opheldering van de wethouder.

Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP, wil van de wethouder weten of hij van plan is al het mogelijke moeten verrichten om de calculatie van tarieven zo deugdzaam mogelijk te laten verlopen, en de aantrekkelijkheid van garages als alternatief voor maaiveldparkeren te doen verbeteren. Hoekstra vraagt wethouder Jan Robberecht of hij bereid is om de implementatiemogelijkheden van dit systeem in het Vlaardingse parkeerbeleid serieus te verkennen en overwegen, en hierover de bevindingen te delen met de raad.

Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 30 mei 2008

Betreft: Schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Schriftelijke vragen inzake technische mogelijkheden tot het betalen per minuut in parkeergarages.

Geacht college,

Vorige maand reageerde u op het reeds jaren door de SP gevoerde pleidooi aangaande betalen per minuut in parkeergarages. Al jaren pleit de SP voor betalen per minuut in parkeergarages in strijd tegen het beleid waarin automobilisten worden beduvelt door veelal meer kosten te rekenen dan de daadwerkelijke parkeerduur. Als geste gaf u in uw Uitvoeringsnota Parkeren aan voornemens te zijn het tarief in de toekomst te berekenen in eenheden van 8 minuten. In reactie op mijn verdere pogingen om het tarief terug te brengen naar 1 minuut gaf de wethouder aan dat dit technisch onmogelijk is.

Dan nu de voorpagina van de Telegraaf van vandaag: “Parkeren wordt rechtvaardiger. Gemeenten komen met een nieuw betaalmiddel, de Yellowbrick-kaart, waarmee per minuut parkeerheffing gerekend kan worden”. Zie ook; www.yellowbrick.nl.

Het kan dus wel. En het gebeurt al in zeker 10 gemeenten.
U zult begrijpen dat ik daarom een aantal vragen aan u heb:

1. Bent u bekend met de betalen-per-minuutsystemen van Yellowbrick?
2. Bent u er van bewust dat er dus wél technologie bestaat om per eenheden van 1 minuut parkeerkosten te verrekenen?
3. Deelt u de mening dat we als gemeente al het mogelijke moeten verrichten om de calculatie van tarieven zo deugdzaam mogelijk te doen verlopen, en de aantrekkelijkheid van garages als alternatief voor maaiveldparkeren te verbeteren?
4. Bent u bereid om de implementatiemogelijkheden van dit systeem in het Vlaardingse parkeerbeleid serieus te verkennen en overwegen? Zo ja, kunt u hierover uw bevindingen delen met de raad, Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP fractie,
Arnout Hoekstra

U bent hier