h

Twijfel over succesvolle implementatie OV-chip

22 september 2008

Twijfel over succesvolle implementatie OV-chip

Geen vertrouwen in OV-chipkaart

Vandaag trokken de consumentenorganisaties zich terug uit het overleg met de staatssecretaris over de invoering van de OV-chipkaart. De consumentenorganisaties zeggen “er geen vertrouwen meer in te hebben dat de nadelen aan het elektronische vervoerbewijs nog omgezet zullen worden in voordelen”. De prijs, de privacy en de praktische problemen met overstappen zijn volgens ANWB, CG-raad, Consumentenbond, LSVb en Rover na vier jaar praten nog steeds niet opgelost.

De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam, Jeanette Baljeu, schrijft in een brief aan staatssecretaris Huizinga vanaf 29 januari 2009 af te willen stappen van de strippenkaart.

Het vertrouwen dat de kaart nog voordelen voor de reiziger zal opleveren is bij weinigen terug te vinden. Een gebrek aan regie, onvoldoende beveiliging, hogere tarieven en een steeds verder uitgestelde invoeringsdatum hebben ervoor gezorgd dat dit project in zwaar weer terecht gekomen is.

Dit is voor de SP fractie aanleiding om de volgende vragen te stellen aan het college:


College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 22 september 2008,

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 van het Reglement van Orde: Twijfel over succesvolle implementatie OV-chip

Geacht college,

Vandaag trokken de consumentenorganisaties zich terug uit het overleg met de staatssecretaris over de invoering van de OV-chipkaart1.. De consumentenorganisaties zeggen “er geen vertrouwen meer in te hebben dat de nadelen aan het elektronische vervoerbewijs nog omgezet zullen worden in voordelen”. De prijs, de privacy en de praktische problemen met overstappen zijn volgens ANWB, CG-raad, Consumentenbond, LSVb en Rover na vier jaar praten nog steeds niet opgelost.

De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam, Jeanette Baljeu, schrijft in een brief aan staatssecretaris Huizinga vanaf 29 januari 2009 af te willen stappen van de strippenkaart.

Het vertrouwen dat de kaart nog voordelen voor de reiziger zal opleveren is bij weinigen terug te vinden. Een gebrek aan regie, onvoldoende beveiliging, hogere tarieven en een steeds verder uitgestelde invoeringsdatum hebben ervoor gezorgd dat dit project in zwaar weer terecht gekomen is.

Ik heb dan ook de volgende vragen aan u;

1.Staat het college achter de uitspraken van de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio Rotterdam?
2.Heeft het college nog vertrouwen in de OV-chipkaart of deelt het college de mening van de consumentenorganisaties?
3.Hoe en wanneer zal het college - indien dat laatste het geval is - haar mening delen met het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio?
4.Houdt het college het vertrouwen in de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer van de Stadsregio?
5.Zo nee, welke consequenties verbindt het college aan dat standpunt?
6.Zo ja, waarop is dat vertrouwen gebaseerd?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

A.J. Hoekstra,
Fractievoorzitter SP fractie

1. NRC Handelsblad, 22-09-08: 'Consumentenclubs stappen uit overleg ov-chipkaart'

U bent hier