h

College zegt onderzoek brandveiligheid toe

10 oktober 2008

College zegt onderzoek brandveiligheid toe


Tijdens een woningbrand in Zaanstad konden de vlammen zonder enige vorm van vertraging overslaan naar omringende woningen. Hierdoor zijn er tien woningen afgebrand. Twee maanden eerder branden er in Hoofddorp bij een soort gelijke brand acht woningen af. Uit onderzoek bleek dat dit kon gebeuren door een constructiefout. De muren tussen de verschillende woningen bleken niet hoog genoeg te zijn opgetrokken waardoor de vlammen via het dak konden overslaan naar de omliggende woningen.

Het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid vermoedt dat er in Nederland meer dan honderdduizend met een soortgelijke constructiefout zijn gebouwd. Dit was voor SP-raadslid Alke van Marsbergen reden om tijdens het mondelinge vragenuurtje aan het college vragen te stellen over hoe het gesteld is met de constructie van de Vlaardingse woningvoorraad.

Wethouder Versluijs gaf te kennen de zorgen van de Vlaardingse SP fractie te delen. Het college is een onderzoek begonnen naar mogelijk gevaarlijke constructies in het Vlaardingse woningbestand. De SP fractie is erg blij met deze toezegging en zal de resultaten met interesse afwachten.

U bent hier