h

SP-voorstel voor algehele asbestinventarisatie

28 november 2008

SP-voorstel voor algehele asbestinventarisatie

De SP heeft een voorstel gedaan om het risico op gevaarlijk asbestcement in de Vlaardingse leefomgeving in kaart te brengen. Tevens is het verzoek om met een bestrijdingsplan te komen om gevaarlijke situaties aan te pakken. De verwerking en het gebruik van asbestcement heeft tot nu toe mondiaal al tienduizenden mensenlevens gekost. De komende jaren zullen nog duizenden anderen komen te overlijden aan de gevolgen van asbestgerelateerde kanker. In veel objecten in de leefomgeving zit nog steeds asbestcement verwerkt. Wanneer we bewust worden van de aanwezigheid van asbest doormiddel van het opstellen van een kansenkaart kan het gevaar worden beperkt.

Video: Toelichting op het SP-voorstel om tot een asbestrisico-inventarisatie en een bestrijdingsaanpak te komen.

U bent hier