h

Parkeergarage kan beter

26 maart 2009

Parkeergarage kan beter


Afgelopen week heeft het Platform Detailhandel het rapport ‘Nationale parkeertest 2009’ gepubliceerd. In dit onderzoek is ook de Vlaardingse parkeergarage ‘Liesveld’ betrokken. De SP is blij met dit onderzoek en hopen dan ook dat er dankbaar gebruik van wordt gemaakt.

Het platform is op een aantal criteria erg lovend, maar heeft ook kanttekeningen bij ondermeer de betaalmogelijkheden en de routering vanuit de stad. Arnout Hoekstra - fractievoorzitter van de SP - is erg benieuwd naar de reactie van het college op dit onderzoek, en heeft daarom vandaag schriftelijk vragen aan het college gesteld. Hoekstra wil weten wat de wethouder gaat ondernemen om de parkeergarage te verbeteren, zodat Vlaardingen volgend jaar beter scoort in de parkeertest.

Schriftelijke vragen (zie ook Arnout zijn weblog)
------------------------
College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 26 maart 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Nationale Parkeertest 2009.

Geacht college,

Afgelopen week heeft het Platform Detailhandel het rapport ‘Nationale parkeertest 2009’ 1) gepubliceerd. In dit onderzoek is ook de Vlaardingse parkeergarage ‘Liesveld’ betrokken. De leden van de SP-fractie waarderen deze externe beoordeling en bepleiten het dankbaar gebruik hiervan. Het platform is op een aantal criteria erg lovend, maar heeft ook kanttekeningen bij ondermeer de betaalmogelijkheden en de routering vanuit de stad.

De leden van de SP-fractie zijn erg benieuwd naar uw reactie op dit onderzoek, en hebben daarom de volgende vragen:

• Heeft u kennisgenomen van de Nationale Parkeertest 2009 van het Platform Detailhandel Nederland?
• Wat is uw algehele reactie op dit onderzoek?
• Bent u het met het Platform Detailhandel eens dat er op meerdere criteria verbeteringen mogelijk zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u ondernemen om de parkeergarages te verbeteren zodat wij volgend jaar beter scoren in de parkeertest?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
fractievoorzitter SP Vlaardingen

1) http://www.platformdetailhandel.nl/index.cfm/4,1246,html

U bent hier