h

Asbest in speeltuin Insulindesingel

24 april 2009

Asbest in speeltuin Insulindesingel

Asbest in speeltuin Insulindesingel
Op vrijdagochtend is er in en om de speeltuin aan de Insulindesingel asbesthoudend materiaal gevonden. Het gebied is door de gemeente afgezet en het materiaal wordt onderzocht. De SP maakt is al geruime tijd zorgen over asbest in de leefomgeving en is van deze situatie erg geschrokken. Na buurtonderzoek van het Vlaardingse SP Milieualarmteam heeft de SP-raadsfractie opheldering gevraagd aan het college.

Het gaat hier om de vondst van hechtgebonden materiaal van de door de milieudienst Vlaardingen omschreven laagste risicoklasse. Verschillende omwonenden hebben naar aanleiding van deze gebeurtenis uit bezorgdheid contact opgenomen met de SP / SP Milieualarmteam. De SP vraagt al een lange tijd aandacht voor het probleem van asbest in de leefomgeving en heeft de zaak dan ook hoog opgenomen. Inmiddels heeft de SP-raadsfractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

De SP hoopt hiermee voldoende duidelijkheid te krijgen over de ernst van de situatie, de te nemen maatregelen en het mogelijk structureel saneren van asbest in de Vlaardingse leefomgeving. Vrijdagavond hebben leden van de SP een pamflet en een afschrift van de schriftelijke vragen huis-aan-huis verspreidt in de Indische buurt. Het Milieualarmteam van de SP hoopt op deze manier in contact te komen met de omwonenden om elkaar onderling op te hoogte te houden.

Voor vragen en opmerkingen kunnen omwonenden contact opnemen met:
Willem de Man, Milieualarmteam
willem.deman@sp-vlaardingen.nl
0620369869

-----------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 24 april 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens artikel 36 Reglement van Orde: Asbesthoudend materiaal in plantsoen Insulindesingel

Geacht college,

Vandaag – 24 april – is er door medewerkers van de sectie Milieu van de gemeente Vlaardingen asbesthoudend materiaal gevonden in de grond in en rondom de speeltuin aan de Insulindesingel. De gemeente heeft de omgeving afgezet en het materiaal voor onderzoek meegenomen, waarvoor onze complimenten.

De Vlaardingse SP-fractie neemt zoals u weet het asbestgevaar in de leefomgeving hoog op, vanuit deze bezorgdheid hebben wij aan u een aantal vragen:

-Kunt u ons een toelichting geven op het gevonden materiaal en de risicoklasse? In hoeverre bestaat of bestond er een gevaarlijke situatie? Hoelang bestaat of bestond deze situatie in dit geval?

-Is het bij u bekend waar het materiaal oorspronkelijk vandaan komt en hoe het zijn bestemming in de speeltuin heeft kunnen vinden? Zo niet, kunt u ons een toelichting geven op alle grondactiviteiten op deze locatie sinds het jaar 1900?

-Sinds wanneer is het bekend dat er op deze locatie een asbestrisico bestaat, hoe bent u hier achter gekomen?
In hoeverre staat de aanwezigheid van asbest in verhouding met de recente plaatsing van de nieuwe speeltoestellen aldaar? Hoe komt het dat de aanwezigheid van asbest niet bij de plaatsing van deze speeltoestellen is ontdekt? Welke grondwerkzaamheden hebben zich bij de plaatsing van de speeltoestellen plaatsgevonden? Is er bij deze grondwerkzaamheden grond bijgestort of afgevoerd?

-Klopt het dat alleen de direct omwonenden op 24 april 2009 over dit milieuincident een brief van de gemeente hebben ontvangen, en niet de overige omwonenden in de directe omgeving die ook gebruik maken van het plantsoen en de speeltuin? Kunt u de verspreiding en het bereik van de verspreiding van de brief toelichten en onderbouwen?

-In hoeverre is het mogelijk dat er in andere delen van Vlaardingen gelijksoortige situaties bestaan? Kunt u hier een risico- en kansenanalyse over geven?

-Wat bent u voornemens te ondernemen om asbest in de grond aan de Insulindesingel en mogelijk op andere plaatsen in Vlaardingen te saneren?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier