h

De Jong debatteert in Vlaardingen

8 april 2009

De Jong debatteert in Vlaardingen

Dennis de Jong

Woensdag 8 april was er in Café De Oude Stoep een politiek café met Dennis de Jong, lijsttrekker SP in Europa. Hij debatteerde met de lijsttrekkers van D66 (Sophie in ’t Veld) en Groen Links (Judith Sargentini) en met de CDA-Europarlementariër Cornelis Visser. D66-Vlaardingen had het debat georganiseerd.

De SP-Vlaardingen had er echter voor gezorgd dat er een flink aantal SP’ers aanwezig waren en die lieten tijdens de discussies goed van zich horen! Het debat ging o.a. over de economische crisis, de uitbreiding van de Europese Unie en migratie. Tijdens het debat bleek weer eens dat de SP de enige partij is die echt minder Brussel wil. D66 pleitte juist voor heel veel méér Brussel, o.a. om de economische crisis te bestrijden. De lijsttrekker van deze partij liep overigens vast toen ze begon uit te leggen dat de crisis alleen kan worden opgelost door méér neoliberaal beleid. Dennis de Jong stelde hier tegenover dat de crisis juist het falen van het neoliberalisme had laten zien. Natuurlijk moeten we in Europa goed samenwerken om de crisis aan te pakken, maar verdere overdracht van bevoegdheden is geen oplossing. Juist liever minder Brussel zodat we het toezicht op banken in Nederland zelf weer goed kunnen regelen.

Bij de toetreding bleek dat het CDA en de SP de komende vijf jaar alleen nog mogelijkheden zagen voor Kroatië. D66 wil hier het verst gaan: álle Europese landen totaan Oekraïne en Georgië toe, zouden op termijn lid moeten kunnen worden. Dennis herinnerde eraan dat als enige partij de SP wil dat toekomstige uitbreidingsverdragen per referendum worden voorgelegd aan de Nederlandse bevolking. Dat is pas echte democratie, iets wat D66 toch zou moeten aanspreken…

Bij de discussie over migratie probeerde Groen Links het zo voor te stellen dat wij de arme Roemenen en Bulgaren in de steek laten door ze hier niet zonder vergunning te laten werken. Dennis riep de lijsttrekker van Groen Links op eens mee te gaan naar Charlois, in Rotterdam, om daar te spreken met de mensen die de Polen in de afgelopen jaren hadden zien komen. Zij wonen vaak in krotten en zitten nu door de economische crisis als eersten zonder werk. Migratie is lang niet altijd een pretje en bovendien wordt migratie vaak gebruikt om de arbeidsvoorwaarden van Nederlanders te ondermijnen.

Het was af en toe een rommelig en voor het publiek moeilijk te volgen debat. Toch werd duidelijk dat je voor minder Brussel en een sociaal Europa eigenlijk alleen bij de SP terecht kan. De Europese verkiezingen op 4 juni a.s. gaan we dan ook ruim winnen!

U bent hier