h

Gratis openbaar vervoer voor alle 65plussers

15 mei 2009

Gratis openbaar vervoer voor alle 65plussers

Naar aanleiding van een door de gemeenteraad aangenomen motie voor gratis openbaar vervoer kwam de raad donderdagavond te spreken over een voorstel hiertoe van het college. De SP, die deze motie destijds steunde en groot voorstander is van vrij openbaar vervoer is echter niet tevreden. SP-raadslid Erica Toering: “De wethouder wil het gratis openbaar vervoer slechts beperken voor ouderen onder de 120% van het minimumloon. De SP wil ook de overige 65plussers het OV in helpen”

De SP is een groot voorstander van vrij-Openbaar Vervoer, voor iedereen.
Dat is niet het zelfde als gratis openbaarvervoer, want uiteindelijk moeten we het gezamenlijk betalen. Net als dat we dat doen voor bijvoorbeeld de straatverlichting, dat betalen we ook gezamenlijk, en niet indvidueel voor de lantarenpaal voor onze eigen deur.

Volgens de SP moet deze aanmoediging voor OV niet alleen gelden voor de aller armste. Ten eerste omdat de gemeenteraad geacht wordt lokaal niet aan inkomenspolitiek te doen,
ten tweede omdat de koopkracht van de lage- en middeninkomens beter op nationaal niveau verbeterd zou kunne worden door bijvoorbeeld een inkomensafhankelijkzorgstelsel in te voeren.
En ten derde dat de SP ook, of zelfs juist, de rijkere ouderen uit het sociaal isolement wil tillen of de auto uit willen trekken.

De SP is wel bereid te overwegen om deze gratis mogelijkheid bijvoorbeeld alleen buiten de ppits- of voordeeluren in te voeren. Dat beperkt mogelijk ook de kosten en de druk op het OV-net. De SP is dus voor de 'iedereen boven de 65+ variant' en verzoekt de wethouder dus naar meer geld te zoeken om alsnog de motie van de raad volledig uit te kunnen voeren.

U bent hier