h

Wethouder opnieuw om tafel met manege

22 mei 2009

Wethouder opnieuw om tafel met manege

Paard
Wethouder Robberegt gaat opnieuw om de tafel met Die Flardingha Ruiters, dit nadat de SP eerder het college opriep om zich in te zetten voor het behoud van paardrijlessen voor kinderen met een handicap. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra had hierover vragen gesteld nadat het bestuur van de manege had besloten de activiteiten voor gehandicapten te stoppen. Volgens de manege kreeg het onvoldoende steun vanuit de gemeente om de lessen te kunnen voortzetten.

Het college heeft in reactie op Hoekstra laten weten zich in te gaan spannen om de paardrijlessen voor kinderen met een handicap te kunnen hervatten: “In navolging op eerdere contacten zullen wij nogmaals met ‘Die Flardingha Ruiters’ om de tafel gaan om te bezien of er, binnen de Vlaardingse ondersteuningsmogelijkheden, een mogelijkheid bestaat om paardrijlessen voor kinderen met een beperking te realiseren.”, zo liet het college weten.

De SP is verheugd met deze reactie van het college en wacht de afloop gespannen af. “Het zou voor al deze kinderen geweldig zijn als de paardrijlessen weer hervat kunnen worden. Ik weet dat de kinderen de paardrijlessen als iets geweldigs ervoeren. Wij moeten er alles aan doen dit weer mogelijk te maken.” aldus Arnout Hoekstra, fractievoorzitter voor de SP.

U bent hier