h

Opinie: Nederland binnenvaartland

15 juni 2009

Opinie: Nederland binnenvaartland

Nederland binnenvaartland
Door Willem de Man - Nederland heeft in de scheepvaart een zeer lange traditie, onze vaarwegen zijn van oudsher de veiligste routes. Ons land is de delta van de Maas en de Rijn, mede daardoor is ons land al eeuwen internationaal gebruikt voor de aan- en afvoer van goederen per schip.Dit is vandaag de dag nog steeds het geval, grote zeeschepen doen onze zeehavens aan en vandaar uit worden de goederen naar Nederland en ons achterland vervoerd. Andersom is ook het geval, goederen van ons achterland en worden via Nederlandse havens over de gehele wereld getransporteerd.

Nederland kent een zeer goede infrastructuur van verschillende wegen zoals spoor-, snel- en vaarwegen. De afgelopen 70 jaar is ook de luchtvaart sterk toegenomen. Maar met name het vervoer over de spoorwegen, snelwegen en waterwegen zijn voor ons de belangrijkste routes waarover we de vracht vervoeren.

De spoorwegen en de snelwegen in Nederland slippen dicht en de overheid moet voor de toekomst miljarden gaan investeren om deze wegen open en toegankelijk te houden. Met nieuwe plannen om de 80 km wegen aan te passen om deze begaanbaar te maken voor vrachtwagens zal een flinke financiƫle impuls nodig hebben. De spoorwegen hebben deze investering al mogen ontvangen om de verbinding met ons achterland te verbeteren. Helaas zijn deze niet rendabel door het ontbreken van een goede aansluiting met Duitsland en zijn onze oosterburen niet van plan om hun spoorwegennet aan te passen.
Met andere woorden, Nederland loopt vast en op de korte termijn moeten we met oplossingen zien te komen om het transport weer op gang te helpen.

De oplossing lig naar mijn mening toch bij de binnenvaart, die nu nog maar 20% van de totale lading die in Nederland wordt getransporteerd voor haar rekening neemt. We hebben in Europa 25.000 km aan vaarwegen liggen. Deze vaarwegen worden naar verhouding van hun capaciteit niet volledig gebruikt. En juist dit afgeschreven kapitaal zou het antwoord kunnen zijn op onze milieu- en mobiliteitsvraagstukken.

Door het vracht beter te gaan inplannen en deze per schip te vervoeren, zou alleen al het vrachtvervoer over de weg van Rotterdam naar Antwerpen sterk afnemen en zo een ontlasting zijn voor de snelweg A4. Die nu aangepast moet gaan worden tussen Dinteloord, Bergen op Zoom om de ring Antwerpen te ontlasten omdat in 2010 de Kennedytunnel, ring Antwerpen, dicht gaat voor onderhoud. Deze aanpassing gaat even 60 miljoen euro kosten om het vrachtverkeer via de snelweg sneller naar Antwerpen te krijgen.
De binnenvaart heeft voldoende capaciteit om deze vracht naar Antwerpen veilig en goedkoop te vervoeren.. Dit is ook het geval voor het transport naar Duitsland, waar de A15 dichtslibt hebben de schippers op de Rijn vrij baan op de Rijn.

Nederland zou meer gebruik moeten maken van zijn bestaande infrastructuur. De investeringen die gedaan moeten worden aan onze vaarwegen zijn veel kleiner dan die aan onze snelwegen. Het vervoer over water gaat efficiƫnter omdat er tegelijk zeer grote hoeveelheden vracht naar de plaats van bestemming wordt vervoerd, 1 schip staat voor 44 vrachtwagens.
Het vervoer over water kent geen file probleem zoals we die op onze snelwegen kennen en daarbij is het naar verhouding een veel veiliger manier van vervoeren dan over de weg of spoorweg net , denk maar na alle ophef over de chloortreinen.

Willem de ManWillem de Man (1969) is voorzitter van de SP afdeling Vlaardingen en werkt in het dagelijksleven als inbedrijfsteller bij een grote dieselmoterenfabrikant.

Wie is Willem de Man

U bent hier