h

Bezoek aan Deltalinqs

11 juli 2009

Bezoek aan Deltalinqs

(Tekst: Arnout Hoekstra) Afgelopen donderdag vond er ontmoeting plaats tussen een afvaardiging van de Vlaardingse gemeenteraad en Deltalinqs. Deze bijeenkomst was georganiseerd om met de branchevertegenwoordiging van de grote industri´┐Żle bedrijven in de Rotterdamse haven te spreken over ondermeer bereikbaarheid, economie, veiligheid, milieu en onderwijs.

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van de haven- en industri´┐Żle bedrijven in de haven van Rotterdam. Deze club bestaat sinds 2001 en is er op gericht om de internationale concurrentiepositie en de duurzame ontwikkeling van het haven- en industriegebied te versterken. Bij de gezamenlijke deelbedrijven werken zo`n 35.000 mensen, met een gezamenlijke omzet van ca. 6 miljard euro (2006).

Deltalinqs richt zich op de versterking van de concurrentiepositie van de Mainport Rotterdam, de
duurzame ontwikkeling van het havengebied en de bevordering van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van de aangesloten bedrijven en verenigingen.

Als ik het goed heb begrepen is Deltalinqs niet zo gelukkig over de woningbouwprojecten die dicht in de buurt komen van de zware industrie. De Vlaardingse Rivierzone is zo'n project. Ik kan mij voorstellen dat de industrie er belang bij heeft om de ruimte te hebben om herrie en stank te kunnen maken zonder dat dit tot teveel overlast leidt, en dat risico marges van fysieke veiligheid niet te bekrompen worden door rekening te hoeven houden met omwonenden. En ik snap ook dat de schoorsteen van de grote geldfabrieken aan de overkant moeten blijven roken om de economie draaiende te houden.

De vraag is: Is de industrie er voor de mens of is de mens er voor de industrie?...

U bent hier