h

Onkruid terroriseert sportvelden

3 juli 2009

Onkruid terroriseert sportvelden

Onkruid terroriseert sportvelden

De Vlaardingse sportvelden worden geteisterd door Paardebloemen, Madeliefjes en vooral het hardnekkige Brede Weegbree. Deze conclusie trekt de SP na rondgang van alle natuursportvelden en daarvan gebruikmakende sportverenigingen. Al deze verenigingen waar mee gesproken is erkennen het probleem. De oorzaak is dat in Vlaardingen niet met chemische bestrijdingsmiddelen gewerkt mag worden.

Middels schriftelijke vragen heeft de SP inmiddels het college om een oplossing gevraagd en roept het college op om voor sportvelden en uitzondering te maken in het gebruik van bestrijdingsmiddelen wanneer een biologisch alternatief niet voor handen is. Arnout Hoekstra: "Het is natuurlijk prachtig dat wethouder Attema met haar kudde schapen de Berenklauw in de Broekpolder bestrijdt, maar deze manier van werken is voor voetbalvelden geen oplossing, dan blijft er van de velden weinig over."

Op dit moment worden de velden voor het komende seizoen weer ingezaaid. Door de ontkiemende onkruidzaden krijgen de graszaden onvoldoende voedingsstoffen om aan een goed bespeelbaar sportveld bij te kunnen dragen. De SP stelt alles in het werk om de sportvoorzieningen de komende jaren weer optimaal te krijgen.

-------------------------
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 3 juli 2009

Betreft: schriftelijke vragen volgens het Reglement van Orde, artikel 36: Onkruidproblematiek sportvelden.

Geacht college,

Afgelopen week heb ik een rondgang gemaakt langs alle Vlaardingse natuursportvelden en de besturen van de sportverenigingen die van deze velden gebruikmaken. De aanleiding van dit bezoek en onderzoek was de bij mij bereikte klacht over onkruidproblematiek op sportvelden. Zoals u weet wordt in deze periode van het jaar de velden weer ingezaaid om het gras en de bespeelbaarheid voor het komende jaar weer in topconditie te krijgen. Een groot ongemak bij het beheer van de velden is de opkomst van Paardebloemen, Madeliefjes en in het bijzonder de Brede Weegbree. Deze snelverspreidende zaadplanten onttrekken de voedingsstoffen van de grassen en graszaden en tasten de kwaliteit en de bespeelbaarheid van de sportvelden aan.

Het verwijt is dat door de strenge – in beginsel sympathieke - gemeentelijke richtlijnen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen er geen oplossingen tot verdelging voorhanden zijn, ik heb daarom aan u de volgende vragen;

Onderschrijft u dat als gevolg van het lokale onkruidbestrijdingsprotocol het voor beheerders van sportvelden onmogelijk is om de kwaliteit van het veld optimaal te houden?
- Zo nee, hoe kunnen volgens u de veldbeheerders dan wel het onkruid op de velden bestrijden?
- Zo ja, bent u bereid uw beleid aan te passen of een uitzondering te maken zodat chemische onkruidbestrijding op sportvelden wel wordt toegestaan?
o Zo nee, kunt u een alternatieve oplossing aandragen en dit toelichten?
o Zo ja, op welk termijn kunnen wij van u een voorstel hiertoe verwachten?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Arnout Hoekstra
fractievoorzitter SP

U bent hier