h

SP’ers bezoeken schippers in Vlaardingse haven

15 augustus 2009

SP’ers bezoeken schippers in Vlaardingse haven


De binnenvaartschippers maken zeer moeilijke tijden door. Door de economische crisis dreigen veel binnenvaartschippers te verdwijnen omdat ze voor veel te lage ladingprijzen te moeten varen. Hierdoor kunnen veel schippers niet meer voldoen aan hun financiële verplichtingen.

SP-Kamerlid Emile Roemer is daarom een enquête gestart. Deze is er op gericht om bij deze ingewikkelde bedrijfstak er achter te komen hoe de schippers en reders de toekomst en knelpunten zien. Roemer: “De crisis hakt er keihard in bij de binnenvaartschippers. Steeds meer schippers raken in ernstige problemen. Na de crisis hebben we ze weer hard nodig, maar de vraag is of er dan geen onherstelbare schade is opgelopen in deze sector.”

De SP bezoekt ook de Vlaardingse havens, zo brengt de SP afdeling Vlaardingen op zaterdag 22 augustus een bezoek aan ondermeer de Koningin Wilhelminahaven. De SP’ers zullen met de schippers in gesprek gaan en wijzen op de binnenvaartenquête. De enquete is te vinden op www.sp.nl/binnenvaart

U bent hier