h

Raad in debat over eigen functioneren

4 september 2009

Raad in debat over eigen functioneren

Onderzoeksbureau B&A Consulting heeft doormiddel van een bestuurskrachtmeting de gemeentelijke organisatie onder de loupe genomen. Ik haar rapport haalt B&A hard uit naar het functioneren van de gemeenteraad. De raad neemt weinig initiatief en geeft het college vrijspel om de agenda te bepalen en de kaders te stellen. Ook laat de raad haar controlerende taak vaak liggen. Daar waar enkele oppositiepartijen de kritiek serieus nemen, leggen coalitiepartijen GroenLinks en PvdA de opmerkingen naast zich neer. SP-fractievoorzitter Hoekstra heeft opgeroepen tot een debat over dit punt in de raadsvergadering van aanstaande donderdag.

Tijdens de commissievergadering van 27 augustus lieten de coalitiefracties van GroenLinks en PvdA weten het niet eens te zijn met de onderzoekers aangaande de conclusies over het functioneren van de raad. De partijen zijn van mening dat coalitiepartijen een keer in de vier jaar een coalitieakkoord schrijven en daarmee de kaders stellen. Het is volgens hen dan ook vooral kritiek voor de oppositie. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra denkt hier anders over; “Dualisme is niet een coalitieakkoord opstellen om vervolgens vierjaar achterover te hangen”.

Hoekstra stelt dat deze partijen de dualisering van gemeentebestuur totaal niet hebben begrepen, en heeft tot een debat opgeroepen: “Het is niet aan mij om het functioneren van de PvdA en GroenLinks te beoordelen, dat is vooral aan henzelf en aan de kiezer. Wel voel ik mij verantwoordelijk om de daadwerkelijke motieven van andere fracties te ontmaskeren, zodat de kiezer ook echt de mogelijkheid krijgt om haar vertegenwoordiging te beoordelen. Ik heb de commissie dan ook tot een raadsdebat verzocht.”

Aanstaande donderdag zal de raad over de conclusies van het onderzoeksrapport debatteren.

Zie ook:
- Rapport B&A Consulting
- Audioverslag commissievergadering

U bent hier