h

Buurten in de Indische Buurt

14 oktober 2009

Buurten in de Indische Buurt

Indische Buurt, Vlaardingen
Aanstaande zaterdag, 17 oktober, gaat de SP buurten in de Indische Buurt. Kaderleden van de SP bellen aan bij huishoudens in de omgeving van de Borneostraat om te informeren naar de gang van zaken in de buurt. Organisatiesecretaris Arie-Jan de Boer:”Wij bezoeken iedere maand een buurt in Vlaardingen, om met de mensen te praten en problemen in kaart te brengen. Dat is een belangrijk onderdeel van ons werk als politieke partij.”

De SP bezoekt iedere maand een Vlaardingse buurt om met de mensen te praten en problemen te inventariseren. De conclusies verwerkt de partij in haar inbreng de gemeenteraad, visie op de stad en de buitenparlementaire acties.

De partij heeft de voorkeur te opereren op buurtniveau. Afdelingsvoorzitter Willem de Man: “De schaal van de buurt is buitengewoon geschikt om onderwijs, zorg, ouderenopvang, arbeidsbemiddeling en opvoedingsondersteuning te organiseren. In een levendige buurt met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, wordt de betrokkenheid op de buurt en medebewoners groter.”

U bent hier