h

Column: ‘De SP is de grootste partij van Vlaardingen’

19 maart 2010

Column: ‘De SP is de grootste partij van Vlaardingen’

(Door Arnout Hoekstra) - Als we de komende jaren geen gemeentelijke herindeling aangaan met Schiedam of Maassluis zullen de volgende gemeenteraadsverkiezingen pas plaatsvinden in 2014. De afgelopen vier jaar was de SP in Vlaardingen met vier zetels de derde partij en de grootste oppositiepartij. Nu zullen we het tot aan de verkiezingen moeten doen met drie zetels, en we komen niet meer voor in de top vijf grootste fracties. Toch denk ik dat het mogelijk is om deze raadsperiode de grootste partij te zijn.

Napoleon Bonaparte was in zijn tijd als keizer de machtigste man van Europa. Hij was slechts 1 meter 67. Zijn maarschalk Michel Ney was ruim 2 meter. De maarschalk had moeite zich een houding te geven en verexcuseerde zichzelf dat hij groter was. Waarop Napoleon sprak: "U ziet het verkeerd, mijn beste. U bent langer. Ik ben groter."

De SP kan de grootste partij van Vlaardingen zijn zonder getalsmatig over de meeste raadszetels te beschikken. In de afgelopen vier jaar, mijn eerste vier jaar als raadslid, heb ik ervaren dat de omvang van de fractie niets zegt over de kwaliteit en de toegevoegde waarde van het werk dat geleverd wordt. Het gaat erom of je het verschil maakt en of je ertoe doet. Ik ben er van overtuigd dat de SP ertoe doet en dat de SP de komende vier jaar het verschil gaat maken.

De kwantitatieve omvang is niet alleen afhankelijk van het aantal zetels, maar ook van het aantal partijleden. De kwalitatieve omvang is niet alleen afhankelijk van de spreekvaardigheid van het raadslid, maar ook van de inzet van de actieve partijleden buiten de raadszaal. Politiek vindt niet voornamelijk plaats op het stadhuis, maar in de buurten, op straat. De SP is een partij met heel veel leden, van wie er heel veel zeer actief en bedreven zijn. Ook de komende vier jaar zal de SP onder de mensen moeten zijn om het vertrouwen te winnen en te signaleren wat er nu daadwerkelijk speelt onder de inwoners van Vlaardingen. Ook met drie zetels is de SP prima in staat de gevoelens uit de samenleving te vertalen naar goede voorstellen en afwegingen. De komende vier jaar gaat de SP keihard en onverdroten verder voor een beter Vlaardingen

Mijn doel is dat ik met de hulp en inzet van mijn fractie, afdeling, leden en sympathisanten de komende jaren tegen de andere fractievoorzitters met trots kan zeggen: “U ziet het verkeerd, mijn beste. U hebt meer zetels. De SP is groter.”

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

U bent hier