h

Roze badkonijn is levensgevaarlijk

7 juli 2010

Roze badkonijn is levensgevaarlijk

 Ron van Rossum

Het roze badkonijn dat sinds kort in de Vlaardingse Krabbeplas drijft is gevaarlijk. Via het gemeentekatern in het lokale dagblad Groot Vlaardingen roept de gemeente de kinderen op niet met het konijn te spelen. Het midden van het konijn is open, als kinderen daarin terecht komen kunnen zij er mogelijk niet meer uit ontsnappen.

De gemeente zegt dat het konijn geen speelgoed is maar een kunstwerk, en verbiedt kinderen daarom om er op te klimmen en wijst hen daarbij op hun eigen verantwoordelijkheid. SP-fractievoorzitter Arnout Hoekstra maakt zich zorgen over de veiligheid van de kinderen: “Als je een plastic roze badkonijn in een recreatieplas laat drijven kan je verwachten dat kinderen er op gaan klauteren. Als het zo is dat dit levensgevaarlijk is dan moet de gemeente actie ondernemen en niet alleen een klein oproepje schrijven tussen de kap- en bouwvergunningaanvragen.”

Het enorme badspeeltje is in de Krabbeplas terecht gekomen nadat het uit de Rotterdamse Rotte moest verdwijnen. Het kunstwerk van Niels Lakens en Kwannie Tang had in de Rotte alleen last van broedende en poepende vogels. Nu het in een recreatieplas drijft heeft het knaagdier met vooral gezelschap van zwemmende kinderen.

Hoekstra betwijfelt of Vlaardingse jongens en meisjes de gemeentepagina’s in de krant lezen waar doorgaans de bouw- en kapvergunningen worden aangekondigd. Hij spreekt het college van B&W aan op haar passieve houding: “De gemeente kan het kinderen niet kwalijk nemen dat zij een roze badkonijn in hun zwemplas als speelgoed zien. Ik eis dan ook dat het college er alles aan doet om elk risico op verdrinkingsgevaar zo snel mogelijk weg te nemen.”

---
Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 7 juli 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college van burgemeester en wethouders over het bericht dat het badkonijn in de Krabbeplas gevaarlijk is

Geachte burgemeester en wethouders,

In de door u gepubliceerde gemeentepagina in het Groot Vlaardingen van vandaag staat een artikel gericht aan alle jongens en meisjes in Vlaardingen. In het artikel waarschuwt u de jongens en meisjes dat het badkonijn in de Krabbeplas gevaarlijk is. De binnenring van het konijn vormt een gevaarlijke fuik waar je niet zomaar uit kunt klimmen. Het gevaar van verdrinking is daarop het gevolg. De leden van de SP-fractie maken zich ernstige zorgen over de veiligheid van de kinderen en hebben over deze kwestie aan u enkele vragen:

1. Hoeveel procent van alle Vlaardingse jongens en meisjes lezen naar het idee van het college de gemeentepagina in het Groot Vlaardingen, de pagina die doorgaans gebruikt wordt voor aankondigingen van bouw- en kapvergunningen?
2. Hoe groot acht het college de kans dat het college er in slaagt de jongens en meisjes van Vlaardingen er van te doordringen dat een roze met oranje tekenfilmachtig badkonijn in een recreatieplas geen speelgoed is maar een levensgevaarlijk kunstwerk betreft?
3. Bent u het met de leden van de SP-fractie eens dat plastic roze badkonijnen bij volwassen en kinderen de indruk kunnen wekken dat zij er zijn om mee te spelen?
4. U wijst in uw gemeenterubriek kleine kinderen op hun eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het spelen met een gevaarlijk kunstwerk dat de beeltenis heeft van een stuk speelgoed. Welke verantwoordelijkheid dicht het college zichzelf toe als het gaat om de veiligheid van minderjarigen die in een recreatieplas geconfronteerd worden met een roze konijn dat geen speelgoed maar een gevaarlijk kunstobject blijkt te zijn?
5. Wat zijn de technische mogelijkheden om het konijn zodanig aan te passen zodat het geen gevaar voor kinderen vormt?
6. Is het college bereid om zo snel mogelijk – bij voorkeur direct na het lezen van deze brief of het liefst nog eerder – alles in het werk te stellen om het (verdrinkings)gevaar voor kinderen bij het spelen met dit roze badkonijn direct, fysiek en in zijn totaliteit weg te nemen, en de raad hier zo snelmogelijk over te informeren?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Arnout Hoekstra,
Fractievoorzitter SP Vlaardingen

---------
Foto: Ron van Rossum - http://www.vlaardingen.nl

U bent hier