h

Groene fooi voor TBV-groenbeheerders

16 september 2010

Groene fooi voor TBV-groenbeheerders

Ambtenaren van de gemeente Vlaardingen hebben honderdvijftig euro bonus ontvangen nadat Vlaardingen vorig jaar is uitgeroepen als ‘Groenste gemeente van Nederland’. De groenmedewerkers van TBV ontvangen slechts een cadeaubon van vijftig euro ontvangen. Zo melden anonieme bronnen. SP-raadslid Ingrid Wijker vindt dit scheef en heeft het college om opheldering gevraagd: “De mensen van TBV werken iedere dag keihard om onze stad schoon en groen te houden. Zij verdienen dan ook een gelijkwaardige beloning.”

Wijker: “Vlaardingen is in 2009 uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland, ook onze fractie vindt dit een bijzondere prestatie. Een gepaste beloning is gezien de inspanningen dan ook terecht. Wij zijn echter wel van mening dat het (groen) TBV-personeel voor een zeer belangrijk deel hebben bijgedragen aan het winnen van deze wedstrijd en vinden een onderscheid in beloningen dan ook zeer bedenkelijk. Om dit eventuele onderscheid recht te zetten hebben wij inmiddels het college gevraagd of het klopt dat er in dit geval onderscheid is gemaakt en zo ja, dan verzoeken wij het college de TBV medewerkers gelijkwaardig te belonen.”

Schriftelijke vragen:

College van Burgemeester en Wethouders
Westnieuwland 6
3131 VX Vlaardingen

Vlaardingen, 15 september 2010

Betreft: Schriftelijke vragen volgens art. 36 van het Reglement van Orde aan het college over Vlaardingen de groenste stad en de uitgereikte beloningen.

Geachte burgemeester en wethouders,

Vlaardingen is vorig jaar uitgeroepen tot de groenste stad van Nederland, een bijzondere prestatie. Het is ook zeker terecht dat de mensen die binnen Vlaardingen betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van dit groenbeleid op gepaste wijze bedankt worden voor hun inspanningen. Het is de SP-fractie ter ore gekomen dat (een aantal) ambtenaren in het kader van het winnen van deze wedstrijd beloond zijn met een bonus van € 150,00. De medewerkers van TBV-afdeling Groen – die voor een zeer belangrijk deel verantwoordelijk zijn voor het beheer van het groen – zouden daarbij geen bonus hebben ontvangen. Na vragen hierover van het TBV-personeel is alsnog een cadeaubon van € 50,00 toegezegd.

De leden van de SP-fractie vinden dit een onterechte ongelijkwaardige behandeling en hebben daarom de volgende vragen.

1. Klopt het dat (groen)gemeenteambtenaren een beloning hebben ontvangen van €150,00 contant, en (groen)TBV-medewerkers slechts worden afgescheept met een cadeaubon van € 50,00? Zo nee, wat is dan wel de feitelijke situatie?
2. Bent u het met de SP-fractie eens dat dit een onterechte ongelijkwaardige behandeling betreft?
3. Acht u het redelijk er voor te zorgen dat de beloning voor het behalen van de titel ‘Groenste stad van Nederland’ voor TBV-mederwerkers Groen gelijkwaardig moet zijn aan die van gemeenteambtenaren groen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, gaat u alsnog deze TBV-medewerkers gelijkwaardig belonen met een cadeaubon van € 150,00 in plaats van € 50,00?

In afwachting op uw antwoord verblijf ik,

Namens de leden van de SP-fractie,

Ingrid Wijker,
Raadslid SP

U bent hier