h

Wethouders zijn niet zielig

11 september 2010

Wethouders zijn niet zielig

(Tekst: Arnout Hoekstra) Deze week staat een brief van mij in het VNG Magazine (tijdschrift van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) over wachtgeld voor politici. Het is een reactie op een eerdere brief van VVD-wethouder Blom uit Nederlek:

Wethouders zijn niet zielig

Wethouder Blom gaat de strijd aan met de stelling dat politici zakkenvullers zouden zijn. De wachtgeldregeling voor politici is zijns inziens redelijk. Een baan als politiek bestuurder zou zonder wachtgeldregeling onredelijk en onaantrekkelijk zijn. Maar is dat wel zo?

Iedereen kent het tranentrekkende voorbeeld van de 50+ wethouder die na tegenvallende verkiezingsuitslagen niet meer aan de bak kan komen. Zo iemand moet je helpen. Maar lang niet alle wethouders verlaten op deze manier het stadhuis.

Het is een misverstand dat politici in het bedrijfsleven in een gelijkwaardige functie ingeschaald kunnen worden. Wethouders zijn van oorsprong veelal gewoon docent, slager of boekhouder met als hobby gemeentepolitiek. Als eenvoudig raadslid wordt hij of zij na de raadsverkiezingen onverwacht en vaak door tekort aan beter voor het wethouderschap gevraagd. Wanneer er om wat voor reden dan ook een einde aan het ambt komt, zijn velen door al het gekietel gedurende de ambtsperiode te arrogant om weer terug te keren naar de eenvoud. Zij wanen zich topmanager en nemen met minder dan een managementfunctie geen genoegen.

Een werknemer die op staande voet wordt ontslagen, wiens contract niet wordt verlengt of vrijwillig ontslag neemt, ontvangt geen salaris meer en komt niet voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking. Er is geen redelijk argument te bedenken om wethouders arbeidsrechtelijk boven de werkende klasse te stellen. Een wethouder die de boel besodemietert, niet functioneert of vrijwillig een andere baan gaat zoeken, is verwijtbaar werkloos. Onder deze omstandigheden kan je in het bedrijfsleven net zo goed je Waterloo vinden. Dus vanwaar deze ongelijke behandeling?
Als de dokter vandaag vrijwillig kiest om morgen bakker te worden, dan gebeurt dat niet met behoud van inkomen. Waarom zou een wethouder in een grote gemeente wel zijn salaris mogen behouden wanneer hij vrijwillig kiest om burgemeester van een kleine gemeente te worden?

Politici praten met alle gemak over verkorten van de werkloosheidsuitkering, versoepelen van het ontslagrecht en flexibiliseren van de arbeidsmarkt en stellen vervolgens de eigen vorstelijke regelingen veilig. De wachtgeldregeling is aan herziening toe, al is het alleen al om op zijn minst de schijn van zakkenvullerij weg te nemen.

Arnout Hoekstra,
SP-fractievoorzitter
Vlaardingen

U bent hier