h

Volksbos wordt bedreigd!

7 december 2010

Volksbos wordt bedreigd!Er zijn plannen voor de aanleg van een tunnel tussen Maassluis en Vlaardingen. Precies naast het unieke in 1992 door de bevolking aangeplante Volkbos. Vooral omdat op zaterdag 12 december 1992 door met ruim 8.000 bewoners ruim 16.000 bomen zijn geplant als ‘groeiend verzet’ tegen de plannen een stort voor industrieelafval aan te leggen. Het comité Groeiend Verzet organiseerde met steun van de Vlaardingse huisartsen, apothekers, bloemisten en vele bedrijven, dit massale protest, omdat de provincie Zuid-Holland dit plan tegen de wil van de bevolking en de gemeenteraad wilde doordrukken.

Zelfs toenmalig milieu minister Alders dreigde met een ‘ministeriële aanwijzing’. Het Volksbos is nu een bijzonder, en gezien zijn geschiedenis, uniek natuurgebied. De reconstructiecommissie Midden-Delfland heeft in 2003 besloten een beheersplan van Natuurmonumenten, KNNV, ANWB en Groeiend Verzet in de Lickebaert over te nemen. Er is ook nog een natuurgebied van 30 hectare bijgekomen, de rietputten en weilanden naast het Volksbos.

Op de website www.volksbos.nl kunt u videobeelden uit 1992 terugvinden, berichten uit die tijd en informatie over de latere ontwikkeling tot natuurgebied van ons Volksbos. Vlaardingen is de groenste stad van ons land, mede door dit Volksbos.

De plannen voor aanleg van de Blankenburgtunnel en het asfalt dat er bij hoort, naast het Volksbos, zal het unieke karakter van ons Volkbos grotendeels naar de knoppen helpen.
Weer zien we dat er pogingen zijn om deze plannen door te drukken. Het havenbedrijf Rotterdam wil de kosten zelfs ‘voorschieten’ om de aanleg te versnellen.

De kinderen, zelfs hele schoolklassen, die er toen in 1992 bijwaren zijn nu rond de twintig jaar en ouder. Ik hoop dat de ouders van toen en hun opgegroeide kinderen van nu, even massaal als in 1992 bezwaar maken om het door de bevolking aangelegde bos te beschermen. Met deze site maken wij het mogelijk dat u ernstig bezwaar maakt tegen de plannen voor de aanleg van de Blankenburgtunnel en eventueel bereid bent mee te helpen om uw bomen, tegen deze plannen te beschermen.

Daarom roepen wij vooral iedereen op die in 1992 bomen hebben geplant tegen de snode plannen van toen; doe weer mee tegen de snode plannen van nu, ons Volksbos en onze leefomgeving heeft u weer nodig.

Namens de Stichting Groeiend Verzet;

Remi Poppe
Voorzitter Stichting Groeiend Verzet

Teken de petitie op www.volksbos.nl

U bent hier