h

Onderzoek naar grondwateroverlast Hoevenbuurt

28 maart 2011

Onderzoek naar grondwateroverlast Hoevenbuurt

Kruipruimte in de Hoevenbuurt De SP is afgelopen weekend een onderzoek gestart naar de overlast van hoog grondwater in de Hoevenbuurt. Veel bewoners hebben water in de kruipruimte staan met de klachten van vocht, schimmel en stank als gevolg. De SP wil dat de gemeente actie onderneemt: ‘Bewoners betalen fors aan huur, gemeentelijke heffingen en aan het hoogheemraadschap, maar met hun klachten worden van het kastje naar de muur gestuurd. Deze mensen hebben recht op fatsoenlijk woongenot.’, aldus Arnout Hoekstra, fractievoorzitter van de SP in Vlaardingen.

Bewoners uit de Hoevenbuurt benaderde de SP met de klachten over het grondwater en het feit dat tot op heden niemand serieus naar hen luistert. De bewoners zijn nu samen met de SP een enquête begonnen onder alle bewoners van de Hoevenbuurt. ‘Met deze enquête proberen wij de omvang en de ernst van de situatie in kaart te brengen. Uiteindelijk willen we de resultaten voorleggen aan de wethouder, corporaties en de dijkgraaf.’, aldus Hoekstra.

De enquête is afgelopen weekend door buurtbewoners en vrijwilligers van de SP verspreidt. De SP verwacht binnen twee weken alle reacties binnen te hebben.

Enqueteformulier:
---------------------------

Vlaardingen, 26 maart 2011

Beste buurtbewoners,

Veel bewoners in onze buurt kampen met hetzelfde probleem: water onder de vloer.

Het hoge waterpeil in de kruipruimte leidt tot veel klachten die het woongenot bederven, zoals stank, vocht en koude.

Hoewel velen hierover al hebben geklaagd bij ondermeer de gemeente, woningcorporatie en het hoogheemraadschap, is er tot op heden nog geen afdoende oplossing geboden.

Wij zijn de klachten inmiddels meer dan zat en willen dat er snel een oplossing komt voor dit probleem. Een collectieve actie vanuit de buurt richting de verantwoordelijke wethouder kan de druk hiertoe aanzienlijk verhogen.

Daarom willen wij doormiddel van een enquête de problemen in kaart brengen, de wethouder hiermee confronteren en een oplossing eisen voor het probleem.

Wij vragen u deze enquête in te vullen en vóór 9 april in te leveren bij Axelhoeve 43 of Lemsterlandhoeve 68.

Deze enquête is een initiatief van buurtbewoners en de SP.

VUL DE ENQUÊTE IN OP DE ACHTERKANT

Enquête

Op welk adres woont u? (Straat+huisnr.)

.........................................................................................................................................................

De woning is van:
 - WaterwegWonen
 - Samenwerking
 - Eigenwoningbezit

Heeft u last van vocht onder de vloer?
 - Nee
 - Ja

Waaruit bestaan de klachten?
 - Stankoverlast
 - Schimmel
 - Vochtschade
 - Vochtig binnenklimaat
 - Gezondheidsklachten
 - Ongedierte

Sinds wanneer zijn de klachten ontstaan?

.........................................................................................................................................................

In geval van schade, waaruit bestaat de schade? Is deze schade vergoed of hersteld?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Heeft u de klachten gemeld? Zo ja, bij wie en wat is daar mee gebeurd?
Zijn er maatregelen genomen en heeft dit geleid tot een adequate oplossing?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Heeft u zelf maatregelen getroffen?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Zijn er nog klachten, wensen, ideeën of opmerkingen die u hierboven niet kunt terugvinden?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Wilt u actief betrokken blijven en deelnemen aan verdere vervolgacties?

 - Ja; Naam, e-mail, telefoon: …………………………………………………………………..
 - Nee

Einde van de enquête, hartelijk dank voor uw medewerking.
Wilt u deze ingevulde enquête vóór 9 april in de bus doen bij Axelhoeve 43 of Lemsterlandhoeve 68?
Vervolgens zullen wij de enquêtes anoniem verwerken, over de resultaten zult u apart worden geïnformeerd

U bent hier