h

D66, GroenLinks, SP en PvdA nemen initiatief tot nieuw college

21 april 2011

D66, GroenLinks, SP en PvdA nemen initiatief tot nieuw college

De partijen D66, GroenLinks, SP en Partij van de Arbeid willen het initiatief nemen om samen met andere partijen te komen tot een stabiel college voor Vlaardingen. Een dergelijk college zal bij de realisering van haar programma het vastgestelde bezuinigingsbedrag van € 17 miljoen als uitgangspunt nemen. Wat ons betreft gaat het echter niet alleen om bezuinigen, maar ook om investeren:

• Investeren in een sociaal en duurzaam Vlaardingen waar de zwaksten niet onevenredig getroffen worden door bezuinigingen
• Investeren in een Vlaardingen met een goed woonklimaat voor alle bevolkingsgroepen, waarbij het Actieplan Wonen het uitgangspunt blijft
• Investeren in een economisch gezond Vlaardingen met een aantrekkelijk ondernemers- en werkgelegenheidsklimaat (Actieplan Economie)
• Investeren in een bruisend cultureel Vlaardingen met voorzieningen die horen bij een stad en niet bij een buitenwijk van Rotterdam. Een museum hoort daarbij
• En, last but not least, investeren in een open en communicatieve bestuursstijl waarin gezamenlijk met bewoners, instellingen en ondernemers op basis van vertrouwen samengewerkt wordt aan de toekomst van Vlaardingen

De komende periode zullen wij initiatieven nemen om met andere partijen te komen tot een college dat kan rekenen op ruime steun in de gemeenteraad en in de stad. Vlaardingen verdient dat!!

Namens:

D66 - Peter Caljé
GroenLinks - Jan Robberegt
SP - Arnout Hoekstra
PvdA - Hans Versluijs

U bent hier