h

Raadsbesluit voor informateur gewenst

18 mei 2011

Raadsbesluit voor informateur gewenst

De fracties die vorige week besloten een externe informateur aan te stellen willen een formele informatieopdracht van de raad. Via een initiatiefraadsvoorstel en een extra raadsvergadering willen de indieners de burgemeester de opdracht geven om een informateur te zoeken: ‘Er is een informateur nodig om de huidige impasse te doorbreken. Wij realiseren ons daarbij ook dat een informateur namens de raad een sterker mandaat heeft dan een informateur namens een aantal individuele partijen.’, aldus de indieners.

De initiatiefnemers van het voorstel verzoeken de burgemeester en de agendacommissie om op maandag 23 mei een extra raadsvergadering uit te schrijven: ‘We willen de vaart er in houden, en aangezien de eerst volgende reguliere raadvergadering pas voor volgende maand op de agenda staat, is een extra raadsvergadering onvermijdelijk.’ Zij hopen dat ook de overige raadsleden zich bij het voorstel aansluiten. Afgelopen maandag hebben zij de voltallige raad uitgenodigd om de indiening van het initiatiefvoorstel mede te ondertekenen.

Desgevraagd laten de initiatiefnemers weten dat het aanstellen van een informateur geen financiële strop hoeft te betekenen: ‘Je wilt als raad een informateur die aan de slag gaat vanuit het gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid, niet zozeer om er rijk van te worden. We verwachten dan ook niet dat deze opgave meer zal kosten dan een beperkte onkostenvergoeding.’

U bent hier