h

Vlaardingen zoekt informateur

10 mei 2011

Vlaardingen zoekt informateur

Een aantal fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Vlaardingen is maandagavond tot de conclusie gekomen dat er een externe informateur moet komen om de politieke impasse te doorbreken. Zij hopen op korte termijn iemand bereid te vinden om de coalitiemogelijkheden te onderzoeken.

De fractievoorzitters kwamen bijeen nadat zij vorige week de burgemeester om een extra fractievoorzittersoverleg hadden gevraagd. Een aantal fractievoorzitters had vooraf schriftelijk te kennen gegeven niet bij dit overleg aanwezig te zullen zijn. De wel aanwezige fractievoorzitters van PvdA, GroenLinks, CDA, SP, D66 en ChristenUnie/SGP - die gezamenlijk een raadsmeerderheid vertegenwoordigen – zijn samen tot de conclusie gekomen dat de komst van een externe informateur wenselijk is. De informateur krijgt de opdracht te onderzoeken of er een college te vormen is dat kan rekenen op een werkbare meerderheid in de raad.

De komende dagen zullen de initiërende partijen op zoek gaan naar een ervaren persoon van statuur die over voldoende capaciteiten beschikt om de realistische coalitiemogelijkheden te onderzoeken. De voorkeur gaat daarbij uit naar iemand van buiten Vlaardingen die zonder vooringenomen positie in staat is om met alle partijen te praten.

-----------------------------------------------------
Klaas Terpstra, fractievoorzitter PvdA
Kees Borsboom, fractievoorzitter GroenLinks
Peter van der Zwan, waarnemend fractievoorzitter CDA
Arnout Hoekstra, fractievoorzitter SP
Peter Caljé, fractievoorzitter D66
Ruud van Harten, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP

U bent hier