h

Voorstel voor benoemen informateur

3 mei 2011

Voorstel voor benoemen informateur

Om de patstelling in de politieke situatie in Vlaardingen te doorbreken stellen de fractievoorzitters van de PvdA, GroenLinks, CDA (waarnemend fractievoorzitter), SP, D66 en ChristenUnie/SGP na goed en constructief overleg voor om een informateur te benoemen.

Zij stellen voor een informateur te benoemen die de opdracht krijgt om op korte termijn te onderzoeken welke politieke combinaties er mogelijk zijn om te komen tot een college dat kan steunen op een werkbare meerderheid in de raad.

De initiatiefnemers zullen burgemeester Bruinsma verzoeken zo snel mogelijk een overleg te organiseren met de fractievoorzitters van alle politieke partijen om te bezien of een dergelijk voorstel op voldoende steun van de raad kan rekenen.

Wat hen betreft zou een informateur van buiten het Vlaardingse de voorkeur verdienen, en zal de informatie opdracht in twee weken afgerond kunnen zijn.

U bent hier