h

SP stapt in Vlaardings college

28 juni 2011

SP stapt in Vlaardings college

De SP zal samen met PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie/SGP een nieuw college vormen. Deze partijen hebben overeenstemming gevonden over de politieke koers voor Vlaardingen en de samenstelling van een nieuw college. Arnout Hoekstra zal namens de SP worden benoemd tot wethouder.

SP-onderhandelaars Alke van Marsbergen en Arnout Hoekstra zijn erg tevreden met het akkoord: ‘Het vernieuwde Museum Vlaardingen gaat er komen, er wordt fors geïnvesteerd in renovatie van huurwoningen en zorgindicatie zal weer bij de mensen thuis plaatsvinden’.

Hoekstra en Van Marsbergen erkennen dat er een grote opgave staat te wachten met de aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk: ‘Wij zullen de komende jaren miljoenen moeten bezuinigen omdat er simpelweg minder geld binnenkomt als gevolg van de crisis. Links- of rechtsom om moet dat geld gevonden worden, maar dat moet wat ons betreft wel op een manier dat de zwakste mensen in de samenleving zoveel mogelijk worden ontzien.’
Het college zal uit deeltijdwethouders bestaan om zo de kosten van het college te beperken. Door te kiezen voor deeltijdwethouders wordt een extra wethouderssalaris bijna volledig uitgespaard.

De ledenvergadering van de SP-afdeling Vlaardingen stemde maandagavond unaniem in met de collegedeelname. De avond was voor de afdeling een historisch moment. De SP die sinds 1974 met de gemeenteraadsverkiezingen in Vlaardingen meedoet komt nu voor de eerste keer in het college.
Arnout Hoekstra zal als wethouders verantwoordelijk worden voor de portefeuille onderwijs, jeugd, sport, burgerparticipatie en archeologie.

Het volledige coalitieakkoord is hier te lezen: Coalitieakkoord 2011-2014

U bent hier