h

Na 50 weken TBV perikelen is de zaak voor wat betreft de SP afgesloten

1 december 2011

Na 50 weken TBV perikelen is de zaak voor wat betreft de SP afgesloten


Op de kop af 50 weken geleden kreeg de SP fractie Vlaardingen een aantal Sociale werkplaats werknemers van TBV op bezoek. Er werd melding gemaakt van onhoudbare werkomstandigheden. Dit ging om ongewenst gedrag van leidinggevenden, scheldpartijen, intimidaties en een volledig verpeste werksfeer. Ook was er sprake van structurele onderbetaling aan de voormannen van TBV. Het ingewonnen advies uitgebracht door het CAOP(Het CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken) en van de AbvaKabo werden door TBV volledig genegeerd en men hield halsstarrig vast aan hun eigen functiewaarderingssysteem.

De gemeentesecretaris dhr Kruyt die het probleem erkende heeft vervolgens in samenspraak met de voormannen van TBV en SP raadslid Ingrid Wijker een arbitragecommissie ingeschakeld om het TBV functiewaarderingssysteem te beoordelen. Dhr.Kruyt heeft tevens toegezegd het advies van de commissie bindend te verklaren mits de voormannen zich er ook in konden vinden. Dit overleg heeft op 15 november jl. plaatsgevonden met twee voormannen van TBV, Kasper Vink(financieel specialist van de SP) en Ingrid Wijker. Op 30 november hebben de voormannen van TBV mogen vernemen dat zij in het gelijk zijn gesteld en dat alle voormannen werkzaam in het groen alles met terugwerkende kracht uitgekeerd gaan krijgen. Na 50 moeilijke weken waarbij met name door de gemeentesecretaris Dhr, Kruyt moeilijke besluiten moesten worden genomen om van TBV weer een bedrijf te maken waar geen ruimte meer is voor intimidaties,ongewenst gedrag en scheldpartijen kunnen wij als SP fractie ons weer gaan bezig houden met andere zaken. Wij sluiten dit dossier dan ook met een goed gevoel over TBV en de veranderde werksfeer.

U bent hier