h

SP fractie twijfelt aan de noodzaak van salarisvermindering bij Careyn

28 oktober 2012

SP fractie twijfelt aan de noodzaak van salarisvermindering bij Careyn

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel onrust heerst bij Careyn sinds de werknemers van HH2 (Organisatie van het huishouden in verband met chronische ziekte of beperkingen) te horen hebben gekregen dat zij salaris moesten inleveren.
Door de directie van Careyn wordt geƫist dat zij van de voorheen 12 euro bruto per uur nu hetzelfde werk moeten gaan doen voor maar 10 euro bruto per uur.

Op dit moment schijnt het zo te zijn dat er voor ca. 70 werknemers ontslag is aangevraagd omdat zij het salarisaanbod van de directie hebben geweigerd. Careyn legt de schuld bij de gemeente, de gemeente beweert dat het Careyn zelf is geweest die te laag heeft ingeschreven. Om dit duidelijk te krijgen heeft de SP fractie bij monde van Alke van Marsbergen de volgende art.36 vragen gesteld;

College van Burgemeester en Wethouders

Westnieuwland 6

Vlaardingen, datum 27-10-2012

Betreft: aanbesteding en bestek Careyn

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Er bestaat momenteel grote consternatie over de situatie bij thuiszorginstelling Careyn. Medewerkers krijgen fors minder betaald dan voorheen of worden ontslagen. Dit is opmerkelijk want Careyn is nog steeds een winstgevend bedrijf, en de directie van Careyn weet zichzelf te verrijken met een salaris van enkele tonnen per jaar.

Een mogelijke oorzaak van het onderbetalen van het personeel is dat Careyn bij de aanbesteding te laag heeft ingeschreven. Natuurlijk is het voor de gemeente fijn dat wij een lage prijs betalen voor de uitvoering van bepaalde Wmo-taken, maar fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de vele mensen die onze gemeentelijke taken uitvoeren zijn eveneens belangrijk.

Om goed te kunnen beoordelen of de tarieven die wij per uur betalen redelijk zijn, is het noodzakelijk om inzage te hebben in de tarieven zoals deze via de aanbesteding zijn gegund, en inzage hebben in het bestek dat hier aan ten grondslag ligt. De tarieven en het bestek hebben wij (tot in tegenstelling bij veel andere gemeenten) tot op heden nergens in de openbare informatieregisters kunnen terugvinden. Wij hebben daarom de volgende vragen:

1. Zijn het bestek en de daaruit volgende tarieven die wij als gemeente als gevolg van de aanbestedingsprocedure betalen voor het verstrekken van huishoudelijke hulp openbaar? Zo nee waarom niet, en bent u bereid deze als nog openbaar te maken?

2. Kunt u het bestek en de tarieven aan ons doen toekomen?

Met vriendelijke groet,
Alke van Marsbergen,
Fractievoorzitter SP-Vlaardingen

Voor de mensen die het niet weten maar wel willen weten;
Bestek is een handboek waarin de werkzaamheden van de zorginsteling beschreven is met de van toepassing zijnde administratieve, juridische en uitvoeringsvoorwaarden.
Dus wat doen we? hoe monitoren we dit proces? Wat zijn de wettelijke bepalingen? En hoe doen we het in de praktijk.

U bent hier