h

Uitnodiging voor bewoners Patrimoniumbuurt

18 november 2012

Uitnodiging voor bewoners Patrimoniumbuurt

Op 14 november 2012 heeft de SP bij monde van Frank Hoogervorst technische vragen gesteld aan het college over de intentieverklaring tot sloop voor een gedeelte van de Patrimoniumbuurt.
Het betreft hier de Cronjéstraat en directe omgeving.

Naar aanleiding hiervan nodigt de SP de bewoners uit om op 23 november op gesprek te komen om de mogelijke sloop tegen te houden.
"In het verleden hebben we samen met de bewoners al succesvol actie gevoerd tegen het slopen van deze wijk en dat moeten we nu weer doen" aldus Frank Hoogervorst.

Geachte bewoners,

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) besloten dat een aantal woningen in de Cronjéstraat en omgeving gesloopt mag worden.

Het betreft hier de woningen aan de Cronjéstraat 2 t/m 68 (even nummers), Van Schravendijkplein 40 t/m 46 (even nummers), Mesdagstraat 1 t/m
5 (oneven nummers), Gedempte Biersloot 68 t/m 72 (even nummers), Marisstraat 1 t/m 37 (oneven nummers), Marisstraat 6 t/m 26 (even nummers), Jozef Israëlsstraat 1 t/m 35 (oneven nummers), Jozef Israëlsstraat 2 t/m 18 (even nummers).

Als SP denken wij dat deze woningen nog goed zijn of goed te renoveren zijn en dat ze niet zomaar gesloopt moeten worden. Wij vinden het dan ook raar dat niet alle woningen gesloopt mogen worden maar alleen een gedeelte van de wijk.
Daarom heeft de SP technische vragen aan het college van B&W om achter de reden voor de sloop te komen. (kijk voor deze vragen op www.vlaardingen.sp.nl)

De intentieverklaring gaat al in vanaf 1 december 2012 daarom willen wij zo spoedig mogelijk met u in gesprek komen.
Wij willen u uitnodigen voor een gesprek met ons en uw medebewoners over wat u van dit plan vindt.
Als u, net als de SP, vindt dat er niet gesloopt moet worden, willen we graag met u overleggen wat we kunnen doen om dit tegen te houden.

U bent van harte welkom op vrijdag 23 november vanaf 20:00 aan de Broekweg 76.

Met vriendelijke groet,

Frank Hoogervorst
Raadslid SP fractie

/nieuws/2012/11/intentieverklaring-tot-sloop-cronjestraat-en-omgeving

U bent hier