h

ACTIE “FLORIJNEN VOOR DE VOEDSELBANK”

20 december 2012

ACTIE “FLORIJNEN VOOR DE VOEDSELBANK”

Vrijdag 22 december 2012 om 15:00 uur zullen de raadsleden …. de aftrap geven voor de actie “Florijnen voor de Voedselbank”. Plaats van handeling: C!000 Loper 2 3136 CN te Vlaardingen.
Zij zullen door het fysiek storten van hun florijnen de eerste aanzet geven tot de actie “Florijnen voor de Voedselbank”, die tot en met 26 januari 2013 zal duren.

De Florijnen-actie is een initiatief van het IKV en bij uitstek de gelegenheid voor werkgevers om hun personeel middels een setje florijnen een blijk van waardering te geven. Raadsleden van de gemeente Vlaardingen hebben het plan opgevat om de door hen ontvangen Florijnen te doneren aan de Stichting Vrienden Voedselbank Vlaardingen om zo bij te dragen aan hen, die om wat voor reden ook afhankelijk zijn van de Voedselbank. In de wetenschap dat in Nederland ca. 1 miljoen mensen onder de armoedegrens leven proberen de raadsleden vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid invulling te geven aan de noden die ook in Vlaardingen aanwezig zijn.

De op en top Vlaardingse ondernemers de heer Wuijts en mevrouw Kortleven en hun personeel zullen in hun respectievelijke vestigingen C1000 in de Loper 2 en PepperZ in de Hoogstraat 17 een verzamelpunt inrichten en zorg dragen voor de afdracht aan de stichting . U kan tijdens de openingstijden hier uw bijdrage afgeven.

Wij roepen alle Vlaardingers op, die ook florijnen hebben ontvangen ons voorbeeld te volgen.
Indien u geen florijnen heeft en toch deze actie wil ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening RABO 315013052 t.n.v. Stichting Vrienden Voedselbank Vlaardingen o.v.v.Florijnenactie

http://www.ikvlaardingseflorijn.nl

U bent hier